Ook Medemblik gaat overstag: gemeente ziet ruimte voor kleine windmolens op (boeren)erf

8 juni 2023 19:00
Bron: Foto: via E.A.Z. Wind

Gemeenten in West-Friesland mikken steeds vaker op kleine – erfgebonden – windmolens, nu ook Medemblik overstag is gegaan. Deze is bedoeld voor de eigen energievoorziening bij agrariërs. Een pilot moet uitwijzen of dit haalbaar is.

Windmolen 'boerenmolen' Schermer

Als het aan de gemeente Medemblik ligt, mogen agrariërs op het erf een kleine windmolen van 15 meter hoog plaatsen. “Het lijkt harder nodig dan ooit tevoren, simpelweg omdat netbeheerder Liander de snelheid waarmee het stroomnet verzwaard moet worden niet aankan”, aldus wethouder Harry Nederpelt. Volgens hem kan een ‘erfmolen’ een mogelijke oplossing bieden voor het stroomnetwerktekort.

Toch slaat bij sommige raadsfracties de twijfel toe. Zo diende D66, Morgen! en GemeenteBelangen (GB) afgelopen week een amendement in, waarin zij pleitten om eerst te beginnen met een pilot. Het kreeg bijval van de hele gemeenteraad.  

Vingers aan de pols houden

D66’er Co Vlaar wijst op het verleden, toen er in 2014 een protestbeweging in de gemeente op gang kwam. “In het verleden werden grote windmolens als onmenselijk beschouwd. Ze deden afbreuk aan het karakteristieke landschap en de dorpskernen. Daarom moeten wij de vinger aan de pols blijven houden”, vertelt hij.

Met dat in het achterhoofd wil Vlaar – dankzij een pilot – eerst praktijkervaring opdoen. “Wat is de impact op de leefomgeving? Zorgt het voor geluidsoverlast en slagschaduw? Hoe groot is de animo? Dat kunnen we hiermee toetsen, voordat we definitief een beslissing nemen.”

Eerst zonnepanelen op dak

Ook plaatst hij er een kanttekening bij. “Agrariërs moeten eerst het dak vol leggen met zonnepanelen. Als het aantoonbaar onvoldoende is, kunnen ze aan de slag met een kleine windmolen.” Volgens hem zijn zon en wind complementair aan elkaar. “We moeten kijken naar oplossingen om de fossiele industrie de nek om te draaien.”

Wethouder Harry Nederpelt staat hier niet onwelwillend tegenover: “We gaan de uitdaging aan en gaan eerst met een pilot aan de gang.”

De gemeente Medemblik gaat aan de slag met het opstellen van de spelregels. Die moeten het mogelijk maken dat kleine windmolens in het Medemblikse landschap kunnen verrijzen. “Kleine windmolens in de bebouwde kom zijn uitgesloten”, zegt Vlaar. Pas na de pilot neemt de gemeenteraad een besluit.

Steeds meer West-Friese gemeenten staan zogeheten ‘erfmolens’ toe

Waar er enkele jaren geleden nog sprake was van veel koudwatervrees, zien steeds meer gemeenten het nut in van kleine windmolens op een (boeren)erf.

Zo plaatste melkveehouder Marco Jaapies uit Hensbroek eind oktober een erfmolen op zijn erf voor eigen gebruik. Een primeur. “Het is eigenlijk pas heel recent dat de provincie Noord-Holland het heeft toegestaan dat er ook kleine windmolens mogen komen”, vertelde wethouder Rosalien van Dolder (Koggenland) eerder tegen NH. 

Ook Opmeer ging uiteindelijk overstag en is druk bezig om een toetsingskader op te stellen.

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 0228322844