Opmeer vergrijst in rap tempo, veel meer extra woningen nodig voor 55-plussers

21 september 2023 06:14
Bron: ANP / Hollandse Hoogte / Peter Hilz

In de gemeente Opmeer bulkt het straks van de ouderen. Over minder dan negen jaar bestaat het inwoneraantal voor bijna de helft uit 55-plussers, en dat terwijl er voor hen weinig tot geen geschikte of betaalbare huizen zijn. Grote noodzaak om hier vroegtijdig op in te springen, aldus het college van Opmeer. Ook komen hiermee huizen vrij voor jongeren. “Als we niks doen, dan gaat het de verkeerde kant op.”

Vergrijzing

De naam is ietwat wollig: ‘Een (t)huis voor iedereen in Opmeer’. Onder dat mom heeft het college van Opmeer een Woonvisie opgesteld om het leven in de gemeente voor ouderen aangenamer te maken, waarin goede huisvesting en de juiste hulp wordt aangeboden. De komende twee jaar wil het college 75.000 euro extra uittrekken om de doorstroom op gang te helpen.

Hoeveel ouderen in 2032 in Opmeer?

Het aantal huishoudens tussen 55 en 75 jaar in Opmeer daalt gestaag van 1.395 nu naar 1.385 in 2032. Het aantal 75-plussers daarentegen groeit de komende negen jaar explosief van 780 naar 1.050 huishoudens.

Het pleidooi is niet nieuw, er wordt al langer gesproken over woningen waar mensen zonder al te grote verbouwingen kunnen blijven wonen, ook als ze ouder of ziek worden of een beperking hebben. Ook moeten er nieuwe woningen bijkomen. Het gaat om zogeheten ‘nultredenwoningen’, zonder drempels of trappen.

“Die urgentie is nu wel groter dan ooit”, merkt wethouder Herman ter Veen. “Als we niks doen, dan gaat het de verkeerde kant op”, zegt hij. “Starters en jongeren staan buitenspel en de doorstroming stokt, doordat ouderen woningen bezet houden bij een gebrek aan geschikte en betaalbare huizen.”

Door het gebrek aan deze woningen trekken jongeren noodgedwongen weg en lopen dorpen langzaam leeg. En dat terwijl ze dolgraag in hun dorp willen blijven wonen. Waarom stokt het bij de doorstroom? Ter Veen: “Wat opvallend is voor Opmeer, daarmee wijken we af van de andere gemeenten in de regio, is dat wij als gemeente veel koopwoningen hebben, waardoor er minder wordt gewisseld.” Zo’n 71 procent van de woningvoorraad bestaat uit koopwoningen. “En dat moet écht anders. Want als er een doorstroming plaatsvindt, dan zien we vier à vijf verhuisbewegingen.” Het klinkt als een win-winsituatie.

Voorzieningen en zorg dichtbij

Om hier iets aan te doen gaat de gemeente inzetten op een zogeheten ‘wooncirkel’, onder meer in Spanbroek, met mogelijk een tweede in Hoogwoud. Het idee is simpel: wonen in een ‘wijk’, met zorg, voorzieningen en een ontmoetingsplek altijd dichtbij. “Op loopafstand, met goede routes naar bijvoorbeeld de supermarkt”, benadrukt wethouder Herman ter Veen.

In Spanbroek is de locatie al héél concreet, weet Ter Veen. Bij veevoederhandel Koenis, waar 40 appartementen en een supermarkt gebouwd gaan worden, bestemd voor ouderen. “Dat kunnen er nog meer worden. In Hoogwoud willen we de vrijgekomen schoollocatie van De Wulfram en De Adelaar inrichten als wooncirkel.” In Hoogwoud is het vooralsnog onduidelijk om hoeveel woningen het zal gaan. Beide wooncirkels moeten in 2025 gerealiseerd zijn.

Een doorstroomcoach

Om zoveel mogelijk ouderen vrijwillig te laten verhuizen naar een beter geschikte woning, wordt er een speciale doorstroomcoach ingezet. “Voor veel ouderen is het nog een barrière of drempel om te verhuizen. Zij kunnen ouderen helpen met het vervullen van hun woonwens”, aldus Ter Veen.

Vanavond wordt de Woonvisie tijdens de raadsvergadering besproken.

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405