Ouders Pvo-school in Hoorn vechten voor behoud: “Red de dromen van onze kinderen!”

30 januari 2024 19:01
Bron: NH Media/Michiel Baas

Ouders van leerlingen van de Ida Gerhardt Academie in Hoorn zijn vastberaden om de unieke onderwijsvorm van de school voor persoonlijk voortgezet onderwijs te behouden, ondanks zorgen over potentiële sluiting of overname. Met volledige steun van de ouders, verbeteringen en actieve wervingsplannen, vechten zij voor de toekomst van de school die kleinschaligheid en individuele aandacht voorop heeft staan. 

De Pvo-school in Hoorn

De initiatiefnemers vragen onder meer in een open brief om een handtekening te zetten onder de petitie, die inmiddels ruim 700 keer ondertekend is. Een delegatie van drie ouders, die om verschillende redenen niet met naam genoemd willen worden, vertelt aan de redactie dat álle ouders achter het behoud van de school in Hoorn staan. Zij zijn verbaasd dat vorige week werd gemeld dat de school mogelijk wordt overgenomen of moet ophouden te bestaan.

Daar is het laatste woord volgens hen nog niet over gezegd. Ook de medezeggenschapsraad moet er een beslissing over nemen. “Die moet goedkeuren of een bestuurlijke samenwerking met het Atlas College mogelijk is. Als er ontmanteld dreigt te worden, zullen ze daar niet mee akkoord gaan. In dat geval blijft de school vallen onder het huidige Pvo-bestuur.”

Zwakke beoordelingen en laag leerlingenaantal 

De ouders zeggen er mee te kunnen leven als de huidige schoolvorm onder nieuw bestuur valt. “Maar op de informatieavond van afgelopen week leek het of er andere plannen zijn. Het was een wazig verhaal, wat niet goed doordacht lijkt. Of juist wél goed doordacht, om de school dood te laten bloeden. Daarom willen we nu ageren en mensen laten zien dat deze vorm van onderwijs toekomst heeft, ook in Hoorn.”

De ouders erkennen de zwakke beoordeling van de onderwijsinspectie en zien dat er wat moet gebeuren. Daarvoor is specialistische hulp ingeschakeld. De onderwijskwaliteit, pedagogisch-didactisch handelen én de veiligheid zijn inmiddels als voldoende beoordeeld door de inspectie in het herstelrapport. Op twee punten schiet de school nog tekort. “We verwachten dat dit bij de volgende inspectie goedgekeurd is.” 

Ook het lage leerlingenaantal, waardoor de in 2019 opgerichte Hoornse school een zogeheten instandhoudingsnorm niet haalt, zien zij nog niet als een probleem. “Wat er de afgelopen jaren vrijwel niet gebeurd is, is – gek genoeg – de werving van leerlingen. Dus zijn er veel kinderen en ouders niet bekend met het concept van de school.”

“Alle leerlingen en ouders staan unaniem achter deze aanpak. Op welke school zie je dat nou nog?”

Ouder van leerling op de Pvo-school in Hoorn

In het komende schooljaar zal de school, als het in de huidige vorm door kan gaan, een zesde klas voor vwo-leerlingen erbij krijgen. “Dat betekent dat de school als volgroeid kan worden gezien, waarna we drie jaar tijd hebben om aan de norm van 358 leerlingen te voldoen.”

Unieke vorm van lesgeven: persoonlijke aandacht

De ouders zijn vol lof over de unieke vorm van lesgeven van de school waaronder de kleine klassen, de persoonlijke aandacht voor leerlingen en de lesindeling. “Klassen bestaan uit ongeveer 16 leerlingen. In principe is er geen zorg begeleiding. Maar door kleine klassen, meer begeleiding van de leraren en goed contact met ouders kunnen ze hier goed meedraaien.”

“Er is geen sprake van uitval of een tussenuur, omdat er altijd een docent voor de klas staat. Bij de lessen wordt veel rust en regelmaat ingebouwd. “Ook de lessen zijn anders ingedeeld. Na standaard 40 minuten les wordt nog 45 minuten besteed aan huiswerk, waarbij de leraar aanwezig is om begeleiding te geven”, licht een van de ouders toe. “Niet alleen leerlingen zelf, maar ook ouders staan achter deze aanpak. Op welke school zie je dat nog?”

Open dagen en brief naar ouders basisschoolleerlingen 

Aankomend weekend, op 2 en 3 februari, zijn er open dagen. De ouders van de Pvo-school hebben een brief met uitnodiging verstuurd naar ouders van kinderen in groepen 7 en 8 in Hoorn. “Ieder kind moet een weloverwogen keuze maken. In ons geval heeft ons kind zelf voor deze school gekozen”, legt een ouder uit. “Dat was in het begin spannend, want het was een nieuwe schoolvorm. Inmiddels gaat hij al jaren met veel plezier heen.”

Los van het onderwijsbestuur en de school, gaan de ouders zelf de strijd aan. “Waarom er zoveel ouders zo actief zijn om mogelijke sluiting tegen te gaan? Omdat we geen andere keus hebben! Er is geen alternatief in de omgeving die vergelijkbaar is met Pvo, dus we zien geen andere optie dan alles te geven voor behoud.” 

“Het is niet voor niets dat ze uit de wijde omgeving naar de school komen”, vult een andere ouder aan. “Dat zegt ook wel iets. En het betekent dat er een groot potentieel is aan leerlingen uit West-Friesland en daarbuiten.”

Ook in Amsterdam bij de Pvo-school kwamen ouders en docenten in opstand. Boze docenten en leerlingen stonden daar na het bericht dat de school zou moeten sluiten, met spandoeken voor de deur.   

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 0228322844