Over WEEFF

STICHTING STREEKOMROEP WEST-FRIESLAND
RSIN 8540.01.979.
KvK 60655836

ANBI
Streekomroep West-Friesland is een ANBI-geregistreerde stichting.

Bestuur
Hendrik Boland, voorzitter
Arie van Geest, secretaris
Jan de Jong, penningmeester
Jaap Koning, lid
Hein Tool, lid

PBO
Bekijk het PBO hier.

Beleidsplan
Bekijk het beleidsplan hier.

Jaarrekening
Bekijk hier de jaarrekening van WEEFF

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van WEEFF geschiedt volgens de omroep-cao, de Wet Normering Topinkomens wordt nageleefd.