STICHTING STREEKOMROEP WEST-FRIESLAND
RSIN 8540.01.979.
KvK 60655836

ANBI
Streekomroep West-Friesland is een ANBI-geregistreerde stichting.

Bestuur Stichting Streekomroep West-Friesland 

WEEFF valt als label onder het volgende bestuur:

Hendrik Boland, voorzitter

Arie van Geest, secretaris

Kees Botman, penningmeester

Pamela Tamminga

Saida Voet

Edo van Eekeres

PBO                       

S.J. Macke (voorzitter), namens onderwijs

A. Abbekerk, namens vrijwilligers

P. de Boer, namens ouderen

R. Kooiman, namens geestelijke stromingen

K. van ’t Klooster, namens sociaal domein

M. Leegwater, namens kunst en cultuur

P. Westenberg, namens overig

Actueel beleidsplan met meerjarenbegroting
Bekijk het beleidsplan hier.

Jaarrekening
Bekijk hier de jaarrekening van WEEFF.

Redactiestatuut met organogram
Bekijk hier het redactiestatuut.

Programmastatuut
Bekijk hier het programmastatuut.

Handboek WEEFF
Bekijk hier het handboek.

Klachtenregeling
Bekijk de WEEFF klachtenregeling hier.

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van WEEFF geschiedt volgens de omroep-cao, de Wet Normering Topinkomens wordt nageleefd.