Over WEEFF

STICHTING STREEKOMROEP WEST-FRIESLAND
RSIN 8540.01.979.
KvK 60655836

ANBI
Streekomroep West-Friesland is een ANBI-geregistreerde stichting.

Bestuur
Hendrik Boland, voorzitter

Arie van Geest, secretaris

Kees Botman, penningmeester

Jan de Jong, lid

PBO                       

S.J. Macke (voorzitter), namens onderwijs

A. Abbekerk, namens vrijwilligers

M. van Berkum-Schouten, namens ouderen

T. van Eijk, namens sport

K. van ’t Klooster, namens sociaal domein

M. Leegwater, namens kunst en cultuur

P. Westenberg, namens overig

Beleidsplan
Bekijk het beleidsplan hier.

Jaarrekening
Bekijk hier de jaarrekening van WEEFF

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van WEEFF geschiedt volgens de omroep-cao, de Wet Normering Topinkomens wordt nageleefd.