Patiëntenstop Hoorn: Veranderingen noodzakelijk volgens Huisartsenorganisatie

15 juni 2023 14:28
Door Nico Heij
Bron: Ter illustratie

Er is een patiëntenstop bij alle huisartsen in Hoorn. Toch zijn de problemen waar de huisartsenzorg in West-Friesland mee te kampen heeft niet uniek. Voorzitter van de Huisartsenorganisatie, Annet Wind, benadrukt dat dit een probleem is dat in heel Nederland speelt. Wel is het volgens haar duidelijk dat er veranderingen nodig zijn om de toekomst van de huisartsenzorg veilig te stellen en ervoor te zorgen dat patiënten toegang blijven hebben tot kwalitatieve zorg.

Een van de belangrijkste uitdagingen is het aantrekken van nieuwe jonge artsen. Het vak van huisarts is steeds minder aantrekkelijk vanwege de zware werklast en de complexiteit van de taken. “Wij moeten meer doen met minder mensen en dat is niet haalbaar”, stelt Wind. Om dit aan te pakken, pleit Wind voor een heroverweging van de manier waarop huisartsen werken.

Tekst gaat verder na de video.

“Het is een zware baan, waardoor veel artsen ervoor kiezen om niet vijf dagen per week te werken”, licht Wind toe. Naast de interne uitdagingen binnen de huisartsenzorg, zijn er ook externe factoren die bijdragen aan de moeilijkheden.

De stijgende zorgvraag, met name als gevolg van de vergrijzing en de toename van complexe gezondheidsproblemen, legt extra druk op de huisartsenpraktijken. Dit gaat hand in hand met de beperkte beschikbaarheid van artsen, vooral wanneer praktijkhouders met pensioen gaan. Het gebrek aan opvolgers zorgt voor patiëntenstops, zoals momenteel het geval is in Hoorn.

Overgangsfase naar nieuwe manier van werken

Volgens Wind bevindt de huisartsenzorg zich momenteel in een overgangsfase, waarin naar nieuwe manieren van werken wordt gezocht. Er wordt samengewerkt met gemeenten om te onderzoeken hoe de huisartsen dichtbij de patiënten kunnen blijven, en tegelijkertijd aan de groeiende zorgvraag kunnen voldoen. Het is duidelijk dat er veranderingen op komst zijn.

Wind is optimistisch dat de huisartsenzorg er over tien jaar heel anders uit zal zien. Ze gelooft dat technologie een belangrijke rol kan spelen in het verlichten van de druk op de spreekuren. Ze moedigt patiënten aan om online informatie op te zoeken en digitaal contact op te nemen met hun huisarts, in plaats van direct een afspraak te maken. Dit zou de efficiëntie van de zorg verbeteren. “In plaats van ’s ochtends meteen te bellen en ’s middags langs te komen, kan je eerst ook online informatie opzoeken en digitaal contact opnemen.”

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 0228322844