Plannen voor spoedplein Dijklander Ziekenhuis uitgesteld door hoge kosten

9 november 2023 19:05
Bron: NH / Chantal Bos

Stijgende bouwkosten, de hogere huurprijs van de grond en de eisen die voortkomen uit het vastgestelde Integraal Zorgakkoord staan een snelle realisatie van een zogenaamd spoedplein bij het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn in de weg. De komst van een centrale plek moet alle partijen voor acute zorg bij elkaar brengen. De verwachting is nu dat in 2025 wordt gestart met de bouw.

Het idee bij een spoedplein is dat verschillende partijen op één fysieke plek samenkomen, om zo de juiste zorg, op de juiste plek te kunnen verlenen. Denk aan de huisartsenpost en spoedeisende hulp, maar ook ambulancezorg, thuiszorg, GGZ en het sociaal domein. Het spoedplein moet gerealiseerd worden rond de huidige Spoedeisende Hulp in Hoorn. 

De wens voor een spoedplein is er bij het Dijklander Ziekenhuis al langer. “In verband met de toenemende vergrijzing en de daarmee stijgende vraag naar zorg, is het belangrijk de acute zorg zo slim en doelmatig mogelijk te organiseren”, zegt een woordvoerder van het Dijklander. 

Afname doorverwijzingen 

Dit om de juiste zorg te verlenen, op de juiste plek. “Hierdoor zullen onnodige zorgvragen en onnodige doorverwijzingen afnemen.” Daarnaast moet de komst voor minder dubbele administratie zorgen en de patiëntveiligheid vergroten.

Vanwege de flinke stijging van de bouwkosten en de stijging van de huurprijs, heeft het Dijklander de bouw moeten uitstellen. Bovendien moeten de bouwplannen die zijn ontwikkeld, worden getoetst aan de uitgangspunten van het Integraal Zorg Akkoord. “Dit besluit is een teleurstelling voor iedereen die hier tijd en energie in heeft gestoken, zowel voor management en medewerkers van de Spoedeisende hulp, de medewerkers van de Huisartsenorganisatie, de huisartsen en medewerkers van de Huisartsenpost als andere partijen zoals bijvoorbeeld de geriatrische zorg”, klinkt het bij het Dijklander. 

Er wordt nu gekeken naar een aanpassing van de plannen. De verwachting nu is dat in 2025 wordt gestart met de bouw.

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405