Rene Lunter

Feiten over Rene Lunter

Technisch met zijn linker- en rechterhand

Thuis in West-Friesland

Is begonnen bij de Hoornse ziekenomroep