Provincie fluit gedeputeerde terug: flexwoningen Zwaagdijk-West toch niet van de baan

18 oktober 2023 14:57
Bron: NH Media/Michiel Baas

Het dossier ‘Balkweiterhoek’ heeft opnieuw een bijzondere wending gekregen. Vorige week beloofde gedeputeerde Jelle Beemsterboer nog dat er in Zwaagdijk-West toch géén flexwoningen zouden komen voor statushouders en spoedzoekers. Maar nu blijkt dat hij voor zijn beurt heeft gesproken en zegt de provincie dat het plan toch nog op tafel ligt. Het zoveelste hoofdstuk in de soap leidt tot boze reacties. JA21 heeft een spoeddebat aangevraagd in de Provinciale Staten. “Dit is een politieke doodzonde.”

Gedeputeerde Jelle Beemsterboer bracht afgelopen donderdag een bezoek aan Zwaagdijk-West, waar hij – achter gesloten deuren – in gesprek ging met wethouder Jeroen Broeders van de gemeente Medemblik en het dorp. Dat bezoek stond hoog op de agenda, omdat de provincie blijft worstelen met draagvlak voor het huisvesten van 250 tot 300 statushouders en spoedzoekers uit de eigen gemeente in Zwaagdijk-West.

Tijdens dat gesprek zouden er toezeggingen zijn gedaan om het haalbaarheidsonderzoek van tafel te vegen. Tot volle tevredenheid van de Dorpsraad. “Er is naar ons geluisterd. We hebben ze ervan kunnen overtuigen dat het plan dat nu op tafel ligt niet adequaat genoeg is. En daar zijn we blij mee”, zei Giel Nijpels daarna tegen NH/WEEFF. 

Gedeputeerde teruggefloten

Toch is de vreugde van korte duur. Gedeputeerde Jelle Beemsterboer is teruggefloten, zo blijkt nu. “Deze toezeggingen lopen echter niet in de pas met eerder genomen besluiten van het College van Gedeputeerde Staten en het overleg met Provinciale Staten hierover”, schrijft de provincie in een persbericht. “Immers moeten er nog keuzes hierover gemaakt worden.”

De provincie betreurt dat in het gesprek met de gemeente en het dorp mogelijk verwachtingen zijn gewekt die op deze keuzes vooruitlopen.

Spoeddebat aangevraagd

JA21-fractievoorzitter in de provincie, Daniël van den Berg, reageert onthutst op het besluit. “We waren juist blij dat er gestopt zou worden met dit plan. Maar ik had toch nog wat vragen gesteld, omdat ik ook nog mijn twijfels had. En mijn wantrouwen bleek gegrond, nu het plan toch weer op tafel ligt.”

De partij heeft een spoeddebat aangevraagd voor de komende Statenvergadering. “Dit is wat ons betreft een politieke doodzonde. Op zo’n gevoelig dossier eerst omwonenden geruststellen en dan zo’n ommekeer. Dat straalt slecht af op het vertrouwen in het openbaar bestuur.”

“We moeten ons erop beraden of zijn positie nog houdbaar is”

Daniël van den Berg – fractievoorzitter JA21 Noord-Holland

En wat het betekent voor gedeputeerde Jelle Beemsterboer moet wat de JA21-fractievoorzitter betreft nog blijken. “We moeten ons erop beraden of zijn positie nog houdbaar is. Hoe gaat hij dit repareren? En we zijn ook benieuwd over waarom en door wie hij is teruggefloten. De bewoners worden belazerd op deze manier, dus we gaan de Gedeputeerde Staten serieus aan de tand voelen.”

Zelf geeft de provincie aan de gemeente Medemblik, het dorp en de andere West-Friese gemeenten uit te nodigen voor een vervolggesprek. “Om de misvattingen te benoemen en te bezien waar nog mogelijkheden liggen om tot ontwikkeling van de betrokken locatie te komen.”

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 0228322844