Provincie kraakt voorbarig stopzetten huisvestingsplannen Medemblik: niet goed doorgerekend

14 februari 2023 17:10

Veel te voorbarig. Zo noemt gedeputeerde Cees Loggen het besluit van de gemeente Medemblik en woningcorporaties om de plannen voor het huisvesten van statushouders en spoedzoekers in Zwaagdijk-West stop te zetten. Volgens hem is het plan nog onvoldoende doorgerekend en zet de provincie daarom het haalbaarheidsonderzoek door. De Dorpsraad zegt verrast te zijn en beraadt zich op verdere stappen.

Het terrein ligt er verlaten bij in Zwaagdijk-West

Al vanaf het begin is er discussie over het terrein aan de Balkweiterhoek in Zwaagdijk-West, grond van de provincie. Het wordt gezien als ideale plek voor flexwoningen. Maar omwonenden zien het niet zitten en vinden dat het plan zonder overleg er doorheen wordt gedrukt.

Nadat het plan door de gemeente en woningcorporaties als financieel onhaalbaar werd bestempeld, werd het plan eind januari afgeserveerd. Tot onbegrip van de provincie. 

Volgens gedeputeerde Cees Loggen een ‘onverstandige keuze’. Hij had liever gehad dat ze aan de tekentafel zouden blijven zitten. Ook omdat Medemblik uiteindelijk een huisvestingsplicht heeft. “Ze hebben zichzelf nu buiten de gesprekken geplaatst. Het hele proces wordt hiermee onnodig vertraagd”, sneert hij.

‘Veel te voorbarig’

Hij vindt die beslissing dan ook veel te voorbarig. “Er ligt simpelweg nog geen uitgewerkte berekening op tafel. Ook moet nog het nodige gedaan worden, denk aan onderzoeken naar het milieu, verkeer en geluid.”

Want half januari is er voor het laatst gesproken met de gemeente en woningcorporaties. “De corporaties hadden toen een eerste grove inschatting van de kosten gemaakt. Er ontbraken nog veel gegevens.” 

Zo moet er nog gekeken naar hoe wegen, groen en nutsvoorzieningen als elektriciteit en riolering aangelegd kunnen worden. Ook het type flexwoningen en hoe lang deze blijven staan moeten uitgezocht worden. “Dat weten we allemaal nog niet”, zegt hij.

Huisvesten niet uitgesloten

Om het haalbaarheidsonderzoek af te ronden, pakt de provincie nu zelf maar de handschoen op. Want mocht achteraf blijken dat de huisvesting wel financieel haalbaar is, dan dreigt de provincie het college opzij te zetten en de komst ervan doorheen te duwen. Zelfs als de gemeente en bewoners dat niet willen. 

“Wij gaan dan allereerst in gesprek met de gemeente. Het is niet uitgesloten dat de provincie een omgevingsvergunning aanvraagt voor het afwijken van het bestemmingsplan”, aldus Loggen. En dat betekent dat de provincie deze procedure uitvoert in plaats van de gemeente. Ook dan kunnen bewoners een bezwaar indienen.

“Maar uiteraard willen we met de gemeente in gesprek over de mogelijkheden op de locatie voor statushouders en spoedzoekers. We vinden het een gemiste kans dat de gemeente niet wil meewerken aan het onderzoek.”

De koppen bij elkaar

De Dorpsraad laat in een eerste reactie weten ‘verrast’ te zijn. Ook omdat ze nog niet op de hoogte zijn als het nieuws naar buiten komt. Het dorp ontvangt een dag later pas de veelbesproken brief. “De communicatie laat wat dat betreft te wensen over”, vindt Roos Bruin van de Dorpsraad.

Want het bestuur van de Dorpsraad was vorig jaar net gestart, toen de plannen van de provincie naar buiten kwamen. Ze voelen zich het ‘afvoerputje’ van Medemblik. “Het dorp werd lange tijd in onzekerheid gehouden, wat tot onrust leidde”, benadrukte Bruin eerder bij NH Nieuws.

Om die onrust weg te nemen en de lijnen met de gemeente en provincie kort te houden, zette de Dorpsraad de werkgroep ‘BWH 76/76A’ op. Die verstuurde onlangs een pamflet en een enquête onder de bijna 600 bewoners van Zwaagdijk-West. Deze werd ingevuld door 78 huishoudens.

Hieruit blijkt dat driekwart tegen de komst is. “Deze werkgroep wordt weer geactiveerd. We komen zo snel mogelijk weer bij elkaar. Wat wordt ons actieplan?”

‘Een Tubbergje’

Ook de politiek vraagt om opheldering. Zo hebben Statenleden van de PVV en JA21 gedeputeerde Cees Loggen al aan de tand gevoeld. Hoe kijkt de lokale politiek hiernaar? De grootste partij van de oppositie, Hart voor Medemblik, reageert geschrokken op de brief van de provincie.

Hij wijst naar de situatie in Tubbergen, toen het kabinet de gemeente vorig jaar dwong om asielzoekers op te vangen in hotel ’t Elshuys. “Het is echt een Tubbergje wat de provincie hier doet. Ze schuiven de lokale politiek zomaar aan de kant”, zegt Tjeu Berlijn, fractievoorzitter van Hart voor Medemblik.

Ook worden de bewoners nu buitenspel gezet, stelt Berlijn. “Als de provincie dit gaat doordrukken, dan zijn er geen mogelijkheden meer voor het dorp om invloed uit te oefenen. We zijn erg geschrokken en overvallen door dit dreigement. We gaan ons nu beraden op vervolgstappen.”

De gemeente Medemblik was (nog) niet in staat om te reageren op vragen van NH Nieuws.

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405