PWN belooft Andijkers uitleg te geven over opslaan zout afvalwater in bodem

3 januari 2022 07:15

Het plan om zout afvalwater op te slaan in de bodem houdt de gemoederen in Andijk flink bezig. Er werden tientallen vragen vanuit het dorp verzameld en ingediend, meldt dorpsraadvoorzitter Gerrit van Keulen. Inwoners vragen zich af waarom PWN hen niet heeft geïnformeerd, en dat terwijl het contact normaal gesproken goed is. Het drinkwaterbedrijf belooft om half januari meer opheldering te geven.

PWN wil zoute reststroom opslaan in de grond onder Andijk

Inwoners van Andijk werden half december onaangenaam verrast door een kaart in de brievenbus, waarin stond vermeld dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een instemmingsbesluit op een opslagplan in Andijk in beraad heeft. Ze weten van niets en zitten vol vragen. 

De dorpsraad heeft echter de indruk dat het drinkwaterbedrijf de plannen voor het opslaan van zout afvalwater in de bodem er doorheen probeert te duwen, om zo nattigheid te voorkomen. Ook de fracties van het CDA en Hart voor Medemblik hebben hun bedenkingen, die bovendien allebei raadsvragen hebben ingediend. Beide partijen willen graag weten of de gemeente wel betrokken is geweest bij deze plannen. Ook de dorpsraad vindt dat het college snel met antwoorden moet komen. 

Uitgebreid geïnformeerd

Het college laat weten dat de gemeenteraad twee jaar terug, ergens in oktober, uitgebreid is geïnformeerd over de infiltratie van zout afvalwater in de ondergrond van Andijk en wat hun rol daarin is. In die tijdelijke vergunning, die tot 1 januari 2024 is verleend, mag PWN het afvalwater infiltreren in de bodem op een diepte van ongeveer 70 meter. De gemeente Medemblik is het bevoegd gezag. 

Deze vergunning is begin september vorig jaar verlengd tot 1 januari 2026, laat het college weten. “PWN heeft er echter voor gekozen om het afvalwater dieper te infiltreren op een diepte van 200 tot 250 meter. Op deze activiteit is de Mijnbouwwet van toepassing en is het ministerie het bevoegde gezag voor de vergunningverlening”, legt een woordvoerder uit. “Zodra de procedures voor de diepe infiltratie zijn afgerond, stopt de ondiepe infiltratie.”

Het college benadrukt dat oud-minister Eric Wiebes, toentertijd minister van EZK, twee jaar geleden een opslagvergunning heeft afgegeven aan PWN voor het betreffende gebied. “PWN heeft zowel de vergunning als het instemmingsbesluit van de minister nodig om te kunnen opslaan”, zegt een woordvoerder. 

Zuiveringsproces

De waterzuiveringsfabriek gebruikt chemicaliën, zoals harskorrels en keramische membranen, om het water uit het IJsselmeer schoon te maken. Tijdens deze schoonmaak blijft een grote hoeveelheid afvalwater achter, dat een groot zoutgehalte bevat. 

Eind juni werd bekend dat PWN bezig is met een aparte vergunning voor de grootschalige opslag van zout afvalwater in de bodem. Het drinkwaterbedrijf wil het afvalwater namelijk niet terug lozen in het IJsselmeer. Om die reden wil PWN het achtergebleven water dieper in de bodem infiltreren. Het drinkwaterbedrijf is vanaf 2011 aan het onderzoeken hoe ze die afval met de best beschikbare techniek kunnen verwerken of hergebruiken, aldus het college.

Inwoners, tuinders en ondernemers zijn ongerust over de opslag van zout afvalwater onder de Andijker bodem. Het roept veel vragen op. Daarom zijn ze, zo vertelt voorzitter Gerrit van Keulen, vooral nieuwsgierig naar wat dit allemaal betekent voor het milieu en daarmee ook de inwoners van Andijk.

De dorpsraad besloot daarom om ruim zestig vragen vanuit het dorp in te zamelen, die vervolgens zijn doorgestuurd naar het ministerie van EZK en PWN. Die vragen zijn grotendeels door het ministerie beantwoord, zegt Van Keulen. “Veel vragen moeten nog door PWN worden beantwoord, dus daar wachten we nu op.”

Het drinkwaterbedrijf betreurt de situatie en is zich ervan bewust dat er vragen en zorgen zijn ontstaan rond de infiltratie van zout afvalwater onder de Andijker bodem, aldus Van Keulen. PWN heeft daarom met de dorpsraad afgesproken dat er op woensdag 12 januari een online bewonersbijeenkomst gehouden wordt, waar iedereen, die hieraan wil deelnemen, kennis kan opdoen van de opslagplannen en hierover vragen kan stellen. 

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405