Recycletarief steeds populairder bij gemeenten: “De vervuiler betaalt”

19 april 2022 08:00

Afvalscheiding heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt. Steeds meer gemeenten proberen een oplossing te vinden en stappen, voor het ophalen van afval, over op het zogeheten ‘recycletarief’. Het basistarief gaat daarbij omlaag en inwoners betalen per keer dat het restafval wordt opgehaald. 

afvalbakken worden geleegd door HVC

In totaal hebben drie gemeentes deze januari het recycletarief ingevoerd: Wormerland, Hollands Kroon en Medemblik. Bij deze nieuwe manier van afval scheiden krijgen inwoners een financiële prikkel. Bij het recycletarief bestaat de afvalstoffenheffing uit twee delen: een vast en een variabel deel. Het aantal keer dat inwoners hun restafvalbak aanbieden of de ondergrondse container voor restafval gebruiken, bepaalt de hoogte van het variabele deel.

“Gemeenten zijn op zoek naar systemen waarmee zij en inwoners de door het Rijk gestelde landelijke doelstellingen en eigen ambities rond minder restafval, afvalpreventie, afval scheiden en materiaalhergebruik kunnen realiseren”, legt Annemiek Meijer van afvalverwerker HVC uit. 

Lees hieronder wat deze landelijke doelstellingen zijn:

Landelijke doelstellingen

De Nederlandse overheid heeft in 2014 het programma ‘Van Afval Naar Grondstof’ (VANG) opgezet met de ambitie om te komen tot 75 procent recycling van het huishoudelijk afval in 2020 met verdere groei daarna. Dit betekent een vermindering van het restafval naar maximaal 100 kilogram grof en fijn huishoudelijk afval per persoon per jaar, met een verdere afname naar maximaal 30 kilogram in 2025.

Het programma helpt om een stap te zetten richting een circulaire economie. In deze economie bestaat er in 2050 geen afval meer: producten worden efficiënter ontworpen en materialen worden waar mogelijk hergebruikt. De verbrandingsbelasting op restafval gaat omhoog, dus hoe meer restafval, hoe hoger de kosten voor de gemeente.

Medemblik heeft volgens woordvoerder Karin Visser duurzaamheid hoog op de agenda staan. “Met het recycletarief stimuleert de gemeente Medemblik het scheiden van afval. Daarmee verminderen we de stroom restafval die de verbrandingsoven ingaat en wordt er meer afval gerecycled.”

Bovendien gaat de afvalstoffenheffing volgens Visser de komende jaren alleen maar omhoog als er niets verandert. “Dat komt doordat de belasting op het verbranden van afval steeds
hoger wordt. Restafval is de duurste afvalstroom en daarom moeten we de hoeveelheid
hiervan zoveel mogelijk zien terug te dringen.”

Gemeente Medemblik wil haar inwoners stimuleren en belonen voor inspanningen die bijdragen aan een goede scheiding van afval. “Hierbij is gekozen voor een financiële prikkel: hoe beter men scheidt, hoe lager het bedrag is dat men aan het eind van het jaar aan variabele kosten betaalt.”

“Wij geloven echt dat we met elkaar een groot verschil kunnen maken”

Joost Baljé, gemeente Wormerland

In Wormerland, waar ze ook sinds januari zijn begonnen met het recycletarief, vinden ze het volgens woordvoerder Joost Baljé een eerlijke manier van het doorbelasten van de afvalstoffenheffing. “De vervuiler betaalt als het ware”, zegt hij. 

Op de oude wijze doorgaan was voor Wormerland geen optie. “Wij bleven te ver verwijderd van de landelijke VANG doelstelling met alsmaar stijgende lasten. We willen bewoners bewust maken dat goed afval scheiden beter is voor alles en iedereen. Wij geloven echt dat we met elkaar een groot verschil kunnen maken.”

Gemengde reacties

De reacties bij de gemeenten na de invoering zijn gemengd. “Maar dat is bij elke verandering. Het recycletarief is nieuw en daar moeten we met zijn allen aan wennen. De eerste resultaten laten echter zien dat de inwoners van gemeente Medemblik bereid zijn om serieus met het scheiden van afval aan de slag te gaan”, zegt Visser.

Baljé, van Wormerland, beaamt dat het even wennen is. “Mensen die het lastig vinden weten de gemeente goed te vinden en kunnen desgewenst advies via een afvalcoach ontvangen.” In de praktijk zien ze dat er minder restafval containers worden aangeboden. “Ook kijken wij naar kleine aanpassingen om het nieuwe afvalsysteem beter aan te laten sluiten bij de ervaringen van onze inwoners.”

Interesse bij andere gemeentes

Niet iedere gemeente heeft even veel interesse heeft in een recycletarief. “Dat komt omdat gemeentes verschillende uitgangssituaties hebben”, legt Meijer van HVC uit. Zo heeft niet iedere gemeente dezelfde mogelijkheden om afval te scheiden en zijn sommigen er nog niet klaar voor om een dergelijk systeem in te voeren.

Veel gemeentes zijn al in gesprek met HVC over het invoeren van het recycletarief in het nieuwe jaar, zoals gemeente Opmeer en gemeente Drechterland. Meijer: “Er gaan nog wel sessies in de raad aan vooraf waarin het doelgroepen-beleid en de voorlopige tarieven worden vastgesteld.” Gemeente Velsen neemt voor de zomer een definitief besluit over invoering per januari 2023. En ook gemeente Stede Broec wil voor de zomer besluitvorming over de invoering van recycletarief.

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405