Rustenburg zucht onder almaar toenemende verkeersstroom: “De grens is bereikt”

12 april 2023 19:14

Het slechts 220 inwoners tellende Rustenburg kampt met een steeds grotere verkeersdrukte. Zeker in de spits is er in het dorpje, gelegen tussen Alkmaar en Ursem, veel doorgangsverkeer. Iets waar de smalle Drechterlandsedijk, voorzien van de nodige verkeersobstakels, bepaald niet op berekend is. Gevolg is lange opstoppingen en een toenemende agressie van automobilisten. “Middelvingers, toeteren”, zo beschrijft buurtbewoner Karin Bakker de dagelijkse taferelen. “De grens is bereikt.”

Hoewel het volgens buurtbewoners nu al de spuigaten uitloopt, zal het de komende maanden zelfs nog een tandje erger worden, als per 24 april de nabijgelegen N243 voor drie maanden dicht gaat voor onderhoud. De afsluiting zal voor nog meer verkeer in het dorpje zorgen. Bovendien zal de bouw van 124 woningen in de nabijgelegen gemeente Ursem de verkeersbewegingen ook nog eens verder doen toenemen. 

“Soms heb je wel eens een spiegel tegen je aan”

Tabitha Esterenberg, buurtbewoner

Buurtbewoner Bakker woont inmiddels vijfendertig jaar in Rustenburg. Volgens haar is het in de spits niet meer te doen. “Je hebt die wegversperringen waar ingehouden moet worden”, aldus Bakker. “Sommigen doen dat niet. Gevolg is dat er getoeterd wordt en agressief gedrag wordt vertoond. Bewoners die hun hond uitlaten, worden gewoon van de weg afgedrukt. Wij willen ons erfpad af wat gewoon niet lukt.”

Het zijn situaties die medebewoner Tabitha Esterenberg al te goed herkent. “Als ik hier wel eens loop, moet ik een stukje over de weg omdat het voetpad ophoudt”, vertelt Tabitha. “Dan heb je soms wel eens een spiegel tegen je aan. Of getoeter van: ‘ga aan de kant’. En dan loop ik gewoon netjes langs de weg!”

Gemeente kijkt naar maatregelen

De gemeente Koggenland, waar Rustenburg onder valt, laat weten de verkeersproblemen en de overlast die bewoners ervaren, serieus te nemen. “De komende tijd zullen we samen met bewoners gaan kijken wat voor maatregelen we kunnen nemen om de situatie te verbeteren”, zo laat wethouder Verkeer, Bart Krijnen, weten.

“Maar daarbij moeten we goed kijken of bijvoorbeeld een zebrapad de situatie ook daadwerkelijk veiliger maakt. Overigens is het weren van zwaar verkeer, zoals vrachtwagens en landbouwverkeer, zeker een maatregel die we in overweging nemen.”

Het zijn maatregelen voor de langere termijn. Voor de komende zomer, ten tijde van de afsluiting van de N243, zullen verkeersregelaars de verkeersstroom zoveel mogelijk in goede banen leiden. 

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 0228322844