SED-gemeenten plaatsen 180 woonunits voor zo’n 250 vluchtelingen uit Oekraïne

15 april 2022 12:59

De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland hebben gezamenlijk twee locaties aangewezen waar zo’n 250 vluchtelingen uit Oekraïne voor een langere tijd onderdak wordt geboden. Het gaat om Voetakkers 6 in Lutjebroek en DeGouw 105 in Hoogkarspel.

Het gaat om 180 woonunits, die al zijn besteld. Alle units worden in drie maanden neergezet en gebruikt als sanitair, eigen verblijf, gemeenschapsruimte of spreekuur. En die tijd is nodig om het terrein bouwrijp te maken, nutsvoorzieningen aan te leggen en de units in te richten. 

De kant-en-klare woningen bieden een slaapplek voor ongeveer een jaar. De groep wordt verdeeld over beide locaties en die in Lutjebroek zal als eerst open gaan. 

De kosten worden gedeeld door de drie gemeenten. Maar waarom wordt er gekozen voor woonunits? “We hebben geen leegstaande kantoren of een woonzorgcomplex. Vandaar dat ons oog hierop viel. Ze zijn efficiënt, snel en gemakkelijk in elkaar te zetten. Ook zijn ze erg in trek, dus we moesten snel handelen”, zegt Eduard van Zuijlen, burgemeester van Enkhuizen. 

Mochten er op termijn meer opvangplekken nodig zijn, dan wordt de ijsbaan in Enkhuizen omgetoverd tot een opvangplek waar ook woonunits geplaatst kunnen worden. 

Dit is de locatie in Lutjebroek waar de woonunits moeten komen – artikel gaat verder onder de foto:

Locatie woonunits Lutjebroek

Met het plaatsen van deze tijdelijke units, leveren de gemeenten een bijdrage aan de opdracht van het Rijk om locaties te vinden waar gezinnen uit Oekraïne voor een langere tijd kunnen verblijven.

Veilig onderkomen

“De situatie in Oekraïne raakt ons allemaal. En in een crisis moet je snel handelen. Oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne komen uit levensbedreigende situaties en daarom bieden we ze uiteraard een veilig onderdak”, licht burgemeester Michiel Pijl van Drechterland toe. “Gezamenlijk nemen we de verantwoordelijkheid om hen een goed onderdak te bieden, met zo nodig onderwijs, zorg, en waar mogelijk werk en inkomen.”

De enorme inzet van de ambtenaren van de gemeenten, en de snelheid waarmee alles is geregeld, wordt geroemd door de burgemeesters. Maar het is ook niet helemaal zonder gevolgen. “Dat het hier en daar consequenties zal hebben voor de lopende werkzaamheden is niet ondenkbaar. Maar we zitten in een crisis, en dit gaat nu even voor”, vertelt burgemeester Ronald Wortelboer van Stede Broec.

De nijpende woningmarkt komt hiermee niet onder druk te staan. De opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne is namelijk buiten de bestaande woningvoorraad gecoördineerd. “Dit om ervoor te zorgen dat woningzoekenden binnen de SED-gemeenten niet worden buitengesloten”, zegt hij.

De woonunits zouden daarna ook kunnen dienen als flexwoningen voor spoedzoekers uit de eigen gemeenten. Maar dat is volgens de gemeenten niet de bedoeling. “Het is echt een tijdelijke optie. Van het Rijk is vooralsnog gezegd voor twaalf maanden. Daar is ook financiering voor toegezegd. Het is een tijdelijke situatie voor deze specifieke groep vluchtelingen”, aldus Wortelboer.

Omwonenden verbaasd

Omwonenden van de genoemde locaties reageren verbaasd als we ze spreken. De brief die vanochtend door de gemeente is verstuurd, hebben ze niet ingezien. En daarom willen ze zich ook nog niet uitspreken over de plannen. 

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405