Sloop in Hoorn-Noord niet noodzakelijk volgens Fractie Tonnaer en PvdA Hoorn

2 juni 2023 14:24
Renzo van Houten en Lisa Klinkenberg

In de wijk Hoorn-Noord staan 166 sociale huurwoningen op de nominatie om gesloopt te worden, en te worden vervangen door nieuwbouw. Dit staat in een brief die Renzo van Houten van Fractie Tonnaer en Lisa Klinkenberg van PvdA Hoorn naar het college hebben gestuurd. In de brief stellen beide fracties dat sloop van de woningen niet noodzakelijk is.

“We hebben meerdere woningen bezocht op eigen initiatief en met het wijkbezoek van Intermaris”, aldus Klinkenberg. Oud-hoogleraar Andre Thomsen van het Landelijk Ondersteuningsteam Bedreigde Bouwwerken heeft een aantal woningen bekeken. “Hij heeft veel ervaring op het gebied van woningverbetering. Na het bezoeken van twee gezinswoningen en twee portiekflats is hij tot de conclusie gekomen dat er geen reden is om deze woningen te slopen en dat er ingezet kan worden op renovatie”, vertelt Van Houten.

In een reactie laat woordvoerder Eugenie Buur van Intermaris weten dat de kosten van renovatie in de resterende levensduur van 25 tot 30 jaar niet kunnen worden terugverdiend. Ook worden bepaalde doelgroepen hiermee buitengesloten. Zo zou een deel van de woningen niet geschikt zijn voor senioren door het ontbreken van een lift.

Huurprijs omhoog

Zowel bij grootscheeps renovatie als nieuwbouw zal de huurprijs hoger worden, aldus Buur. “Huurders behouden hun eigen streefhuurpercentage. Dit is het percentage van de maximaal redelijke huur, dat daadwerkelijk gevraagd wordt aan de huurders van de woning. Verder kijken we liever naar de woonlasten dan naar de huur. De stookkosten zullen namelijk aanzienlijk dalen, dat compenseert (deels) de hogere huur.” In het geval van nieuwbouw zal in ieder geval hetzelfde aantal sociale huurwoningen gebouwd worden als er gesloopt worden.

Bij sloop- en nieuwbouw komt volgens Andre Thomsen stikstof vrij. Een rechtstreekse bedreiging voor de natuur, aldus de oud-hoogleraar woningverbetering en woningbeheer aan de TU Delft. “Bij de productie van beton en metselwerk komt veel stikstof vrij. Bij renovatie hoeven die niet vervangen te worden. Het verschil van de uitstoot bij sloop/nieuwbouw en renovatie is dan ook enorm.” Lisa Klinkenberg van PvdA Hoorn vraagt zich gezien de regelgeving hieromtrent af of het wel tot nieuwbouw kan komen. Ook de hoge bouwkosten en personeelsschaarste vormen hierbij een uitdaging.

Volgens Eugenie Buur van Intermaris speelt de stikstofproblematiek niet op grote schaal in Hoorn. “Daar zien we geen belemmering. Wat betreft bouwkosten en personeelsschaarste zoeken wij de oplossing in de NH bouwstroom. Een samenwerkingsverband van corporaties en bouwers, die hebben afgesproken sneller, beter, goedkoper en duurzamer te bouwen. Dit kunnen ze waarmaken door slimme bouwmethoden: fabrieks- en seriematig bouwen en de productie goed met elkaar afstemmen, zodat er een constante stroom aan bouwproductie is.”

Onderzoek

De twee fracties hebben meerdere malen om de technische onderzoeken van Intermaris gevraagd. “We willen onderzoeksmatig weten wat de problemen van de woningen zijn”, vertelt Klinkenberg. “Het zijn de woningen van Intermaris, maar als bewoners naar ons toekomen en aangeven prima te wonen dan wil je toch weten hoe zo’n onderzoek is uitgevoerd.”

Intermaris laat weten uit concurrentieoogpunt en haar onderhandelingspositie deze onderzoeken niet te kunnen delen. De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid in een besloten bijeenkomst een toelichting te krijgen op deze onderzoeken.

Een aantal woningen zijn volgens Van Houten antikraak. “Deze bewoners moeten akkoord gaan met de voorwaarden.” Met deze voorwaarden wordt ingestemd met sloop. Wettelijk gezien moet 60% van de bewoners instemmen met sloop alvorens een vergunning kan worden verstrekt.

Van Houten adviseert bewoners zich te verenigen en contact op te nemen met de fractie. “Dan kunnen we misschien iets doen aan de sloopplannen.” Marieke Rijk van Fractie Tonnaer is het daar grondig mee eens: “Als je nu naar de haven kijkt zijn we allemaal heel blij met hoe dat er uitziet. Terwijl in de jaren zestig en zeventig iedereen aan sloop dacht. Dat was echt vreselijk geweest. Als je zomaar het hart van Hoorn-Noord er uit gaat halen, dat zal nooit goed zijn.”

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 0228322844