SP pleit voor betere controle op geldstromen Welwonen en evaluatie van resultaatgericht inkopen zorg

28 oktober 2021 17:20

In een recente rapportage zet de Autoriteit Woningcorporaties vraagtekens bij de beloning van het managementteam van Welwonen. SP heeft om opheldering gevraagd bij het college van Enkhuizen.

Er vallen twee stichtingen onder het beheer van het managementteam, stichting Woondiensten Enkhuizen en stichting Welzijn Enkhuizen. “In het rapport staat dat dit risico’s met zich meebrengt,” vertelt Margreet Keesman van de SP. “En ook dat het niet goed duidelijk is of woongeld niet naar de welzijnskant gaat. Hier zou elke twee jaar een accountantscontrole op moeten worden uitgeoefend. Volgens het rapport is dat een keer summier gedaan in 2015.”

Stichting Welzijn Enkhuizen wordt daarbij gesubsidieerd door de gemeente. Keesman wil van het college weten hoe gecontroleerd wordt of de subsidie gebruikt wordt waarvoor hij is verstrekt. “En als welzijnswerkers voor beide stichtingen actief zouden zijn, kan dat elkaar wel bijten.”

Evaluatie resultaatgericht inkopen zorg is nodig

Enkhuizen ziet zich net als praktisch elke andere gemeente voor fikse uitdagingen gesteld waar het de zorgtaken betreft. “Die taken zijn met tekort geld overgegaan naar de gemeenten,” blikt Margreet Keesman terug. “De overheid zegt dat iedereen langer moet thuis moet wonen en kort vervolgens 30% op de huishoudelijke hulp. Ook betaalt iedereen hetzelfde abonnementstarief ongeacht het inkomen.”

Sinds januari vorig jaar moet er ook resultaatgericht worden ingekocht. Een zorgverlener krijgt hierbij 70% van het budget en 30% op het moment dat het resultaat is behaald. Deze manier van inkopen is nog niet geëvalueerd. “Ik zou heel graag willen weten of dit ons iets heeft opgeleverd. Het hertenkamp die een dagbesteding aanbiedt heeft er bijvoorbeeld last van dat dit alleen maar in een arrangement kan worden aangeboden,” aldus Keesman. “En hoe tevreden zijn de mensen. Wat is de kwaliteit van de zorgverlening. Ook is er het risico dat niemand de wat complexere zorgvragen wil hebben omdat het niet zeker is dat je het beoogde resultaat gaat halen en de 30% ooit krijgt betaald.”

Klachtenprocedure

Bij klachten over bijvoorbeeld wachttijden dient de gemeente in gebreke worden gesteld. “Veel burgers zijn daar huiverig voor want je hebt de gemeente toch ook nodig,” vertelt Margreet Keesman. “Westfriezen zijn altijd al laat met zorg aanvragen want je houdt je eigen broek op. Op het moment dat je zover bent dat je een zorgvraag indient dan moet het niet zo zijn dat je vijf maanden moet wachten. In 2015 heeft de SP gepleit voor een West-Friese ombudsman waar je met je klachten terecht kan. Daar zou ik nog steeds een groot voorstander van zijn.”

Uitzending – 23 oktober 2021

SP pleit voor een betere controle op de geldstromen van Welwonen en hecht ook belang aan een evaluatie van het resultaatgericht inkopen van zorg. Beluister het interview met Margreet Keesman.

SP pleit voor betere controle op geldstromen Welwonen en evaluatie van resultaatgericht inkopen zorg

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405