Steeds zouter water bedreigt kwaliteit drinkwater: meetpunten moeten oplossing bieden

8 juni 2023 16:03
Bron: PWN

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) gaat de strijd aan met het steeds zouter wordende water. Door het aanleggen van een netwerk aan meetpunten kan er sneller ingegrepen worden. Zo kan er voor de toekomst voldoende en kwalitatief goed drinkwater worden veiliggesteld voor de Noord-Hollander.

Drinkwatervoorziening in Noord-Holland

Verzilting (het zouter worden van water) is een steeds groter wordend probleem, zo ook boven het Noordzeekanaal. De problemen met een gebrek aan zoet water en regenval waren in de afgelopen jaren voelbaar. Natuurgebieden die droogvallen, boeren die hier last van krijgen en de drinkwatervoorziening die in gevaar komt.

Het waterschap wil deze problemen voor zijn, en zet alle zeilen bij om verzilting terug te dringen. Een netwerk van meetpunten – verspreid over de regio’s – moet het opkomende zoute water tijdig ‘signaleren’ en terugdringen. 

“Ook kunnen we hiermee het zoutgehalte in het IJsselmeer en het Markermeer beter en sneller meten”, aldus woordvoerder Jorrit Voet van het waterschap. Want beide meren zijn een belangrijke bron voor drinkwater. Alleen al in Noord-Holland is driekwart aangewezen op het grootste zoetwaterreservoir van Nederland. 

Doorspoelen

Het waterschap neemt watermonsters, die in het laboratorium worden geanalyseerd. Mocht blijken dat de zoutgehaltes hoger uitvallen, dan kan er eerder ingegrepen worden. “Met kunst- en vliegwerk brengen we nieuw zoet water binnen om het zoutgehalte een halt toe te roepen”, legt Voet uit. “Zo kunnen we voldoende schoon zoet water voor drinkwater in de toekomst blijven garanderen.”

30 voorkeurslocaties

Tot dusver heeft het waterschap zo’n 30 voorkeurslocaties op het oog. Zo ook in West-Friesland. Om welke locaties het gaat, blijft nog onduidelijk. “We zitten nog in de ontwerpfase”, zegt hij. Volgens hem kunnen er nog locaties afvallen. “Het hangt af van de geschiktheid en efficiëntie van een locatie.” De meetpunten worden geplaatst bij bruggen, gemalen en sluizen.

Extreme droogte in voorgaande jaren

Aanleiding voor deze maatregel zijn de droge zomers van 2018, 2020 en 2022, waar met name vanuit de Waddenzee en het Noordzeekanaal verzilting is opgetreden. Ook de aanvoer van zoet (drink)water vanuit het IJsselmeer en het Markermeer wordt door droogte steeds schaarser.

Om beter voorbereid te zijn op een mogelijk watertekort in de zomer van 2023, heeft Rijkswaterstaat in april besloten om het waterpeil in het IJsselmeer en het Markermeer met vijf centimeter te verhogen.

De hoofdreden achter deze verhoging is het bestrijden van verzilting van de drinkwatervoorziening. Doordat de sneeuwvoorraad in de Alpen afgelopen winter veel lager is dan normaal, staat de aanvoer van de rivieren als de IJssel en Rijn onder druk. 

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405