Stichting Muziekscholen Stede Broec en Oost West-Friesland failliet

22 juni 2020 19:43
Muziekscholen Stede Broec en Oost West-Friesland failliet

De gemeente kan niet verrast zijn dat het bestuur van Stichting Muziekscholen Stede Broec en Stichting Muziekscholen Oost West-Friesland vorige week het faillissement heeft aangevraagd.

De stichting heeft muziekscholen in de gemeenten Enkhuizen, Drechterland, Stede Broec en Medemblik. Deze gemeenten verlaagden in de afgelopen jaren de subsidies voor de muziekscholen. Daardoor kregen de muziekscholen problemen met de begroting. Een aantal docenten start met een collectief om het muziekonderwijs in de regio voort te zetten.

De gemeente reageerde verrast op het faillissement, maar: “De gemeente kan niet verrast zijn”, vertelt Rolf Keur, voorzitter van beide muziekschoolstichtingen. “De ambtelijke ondersteuning van de muziekscholen heeft ons op 18 mei een brief gestuurd met: ‘Wij kregen te horen dat jullie mogelijk failliet gaan. Willen jullie het zo snel mogelijk melden wanneer het zo ver is.”

Het faillissement van de muziekscholen

Het faillissement melden, mocht de muziekschool ook schriftelijk doen. “Dus wij hebben dat via een e-mail gedaan.” Toch gaf de gemeente aan van niks te weten.“Het kan zijn dat de wethouder toen niks met de mail heeft gedaan of de mail niet gezien heeft, maar het is bijzonder dat ze nu zeggen dat ze het niet aan zagen komen.”

De, zoals Rolf het zegt, nuchtere penningmeester van de muziekschool zei eerder al dat als er het komende jaar geen geld bij zou komen de muziekschool moet stoppen. “Wat wij nu hebben gedaan is het faillissement aanvragen op een nette manier.” De leerlingen krijgen nog les tot de zomervakantie en de docenten krijgen hun lonen nog uitbetaald.

Vier gemeenten, vier wethouders van cultuur

Rolf had graag gehad dat de vier wethouders van cultuur uit de vier betrokken gemeenten de koppen bij elkaar hadden gestoken. “Ik hoorde ze liever zeggen: ‘Dit moet niet gebeuren’. Beide muziekscholen bestaan al 30 jaar en zeshonderd leerlingen staan nu op straat.

“Het heeft best lang geduurd tot we tot deze beslissing kwamen, maar op een gegeven heb je geen keuze.” Rolf vertelt dat het bestuur van de muziekschool zich actief inzette op alle vlakken: “Ik ben het bestuur, onder andere de penningmeester en de leden een groot woord van dank verschuldigd.” 

Valse noten?

In het Noord-Hollands Dagblad sprak Lydia Groot van ‘valse noten en zuivere noten’. Zij is wethouder van kunst en cultuur in Stede Broec. De ‘valse noten’ lijken een beeldspraak gericht op het handelen van het bestuur van de muziekschool. “Dat is dan toch een beetje zuur. Ik ga er maar vanuit dat mevrouw Groot even de woorden niet kon vinden en dat het een vergissing is. Het zou heel mooi zijn als ze daar nog even op terug komt.”

Hoe nu verder

De curator van het advocatenbureau in Alkmaar gaat samen met het UWV kijken hoe ze de zaak nu in goede banen kunnen leiden. Zelf heeft het bestuur van de muziekschool geen zeggenschap meer. “De bal ligt nu echt bij de gemeenten. Zij hebben een cultuurcoach die dat soort zaken behartigt. Dus ik neem aan dat het via dat kanaal georganiseerd wordt.”

De muziekscholen zorgde voor lessen op ongeveer negentien basisscholen. Dat moet nu vanuit de gemeente geregeld worden. De examens en diploma’s voor bijvoorbeeld fanfares moet particulier worden geregeld. Of er moet geen waarden meer gehecht worden aan examens.”

Het docentencollectief

Een aantal docenten heeft het antwoord van de gemeente op het faillissement niet afgewacht. Zij zijn bezig met het opstarten van een docentencollectief. “Zij hebben al gesprekken gehad met de ambtelijke ondersteuning. Zij zijn echt bezig met het muziekonderwijs voort te zetten. Maar dat gaat natuurlijk onder hele andere condities dan bij de muziekschool.”

Rolf legt uit dat dat zij altijd gezegd hebben dat docenten het loon moeten krijgen naar wat zij gestudeerd hebben. “Wij hopen dat het binnen dat collectief ook zo kan gaan.” De woordvoerder van het collectief gaf bij Rolf al aan dat het wel anders gaat zijn. “De woordvoerder van het collectief zei dat hij hoopt dat in 2021 de subsidiekraan niet teruggedraaid wordt.”

In actie tegen het verlagen van het subsidieplafond

In september vorig jaar voerde de Muziekschool Stede Broec nog actie omdat de gemeente Stede Broec het subsidieplafond wilde verlagen. Rolf Keur vertelde toen aan WEEFF Radio over die actie. Bekijk de video hier.

Uitzending – 20 juni 2020

Rolf Keur, voorzitter van Stichting Muziekscholen Stede Broec en Medemblik, vertelt over het faillissement van de muziekscholen.

Muziekscholen failliet

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 0228322844