Taalhuis West-Friesland zoekt taalvrijwilligers

18 juni 2023 20:12
Taalvrijwilliger Liesbeth met voorleeskinderen en hun moeder
Bron: Vrijwilligerspunt / Taalvrijwilliger Liesbeth met voorleeskinderen en hun moeder

Taalhuis West-Friesland biedt ondersteuning aan diegenen die hun taalvaardigheid willen verbeteren. Op het gebied van lezen en schrijven, maar ook voor spreken en luisteren. Via het Taalhuis kun je om een taalmaatje vragen of deelnemen aan conversatielessen. Het Taalhuis is momenteel naarstig op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

In de huidige maatschappij is het steeds moeilijker mee te komen als je moeite hebt met lezen, schrijven en spreken. De rol van Het Taalhuis in de aanpak van laaggeletterdheid is dan ook van wezenlijk belang. Er wordt hierbij intensief samengewerkt met taalscholen en andere vormen van regulier onderwijs, maar de belangrijkste krachten zijn toch de vrijwilligers van het Taalhuis zelf: de Taalmaatjes, de conversatielesdocenten en de voorlezers.

Advies pas na intakegesprek

“We beginnen altijd met een intakegesprek,” vertelt Klaas-Jan Groot van het Taalhuis. “Daarin stellen we vast waar iemand moeite mee heeft. Op basis daarvan geven we advies over het soort lessen dat iemand nodig heeft.” Voor die intake moet iemand zich wel aanmelden. “En dat kan op zichzelf al een belemmering zijn. Daarom proberen we toegang tot het Taalhuis zo laagdrempelig mogelijk te maken.”

Zo staat er een aanmeldformulier op de website. “Maar je kunt ons ook bellen, een e-mail sturen of bij ons binnenlopen. Ook werken we samen met organisaties als het UWV en WerkSaam. En met werkgevers en sociale organisaties. Dan kan het zijn dat mensen zich niet zelf hoeven aan te melden, dan wordt dat voor hen gedaan. Zelfs familieleden kunnen een aanmelding doen.”

Smoesjes

De signalen die wijzen op laaggeletterdheid zijn makkelijk op te pikken. Klaas-Jan: “Het voorbeeld dat we zelf vaak gebruiken is dat er iemand bij de gemeente komt en die krijgt een pen en een formulier uitgereikt. Een laaggeletterd iemand zegt dan: ‘Oh, leesbril vergeten. Mag ik het thuis invullen’. Vervolgens laten ze dat dan doen door een familielid of kennis. Dat soort uitwijkgedrag is iets waar laaggeletterden heel vaardig in zijn, want ze doen dat al hun hele leven. Daar herken je het dan ook aan; ze verzinnen een smoesje als ze iets moeten opschrijven of lezen”.

Een veelvoorkomende oorzaak van laaggeletterdheid is gebrekkige begeleiding tijdens de jeugd. De grootste groep laaggeletterden zijn 50-plusser. “Wat we uit gesprekken kunnen opmaken is dat toen die groep het basisonderwijs volgde, dyslexie nauwelijks werd herkend,” stelt Groot. “En dan was er natuurlijk ook geen goede begeleiding. Van het één komt dan het ander. Zo’n kind kan niet goed meekomen en stopt met school of stroomt niet door naar vervolgonderwijs en gaat meteen aan het werk.” Inmiddels is het beter gesteld met de herkenning en begeleiding van dyslexie. “Toch horen we nog steeds van tieners die naar de middelbare school gaan en een laag taalniveau hebben. Laaggeletterdheid komt op die leeftijd ook nog steeds wel voor.”

Taalmaatjes gezocht

Het Taalhuis verwijst vaak door naar taalscholen en begeleiding door professionele docenten, haar eigen programma’s worden voornamelijk bemenst door vrijwilligers. Groot: “Heel actueel zijn we op zoek naar een docent conversatieles op maandagochtend in Medemblik. Van die les is de doelgroep is niet speciaal laaggeletterd, maar anderstalig. De deelnemers daarvan zijn mensen die het Nederlands niet als eerste taal spreken. Die willen we wel graag een kans bieden om het Nederlands te oefenen. Ook zijn we op zoek naar Taalmaatjes die instroomgroepen kunnen begeleiden.”

Instroomgroepen hebben een brugfunctie tussen een intakegesprek en een vorm van vervolgonderwijs. “Zo kunnen – in het geval van wachtlijsten – deelnemers wel meteen aan de slag. Meestal in groepen van vijftien cursisten en vijf begeleiders. En daar hebben we mooie werkvormen voor, zoals taalspelletjes en aanwijsplaten met mooie tekeningen. Tenslotte zoeken we ook nog Taalmaatjes die iemand individueel kunnen begeleiden met oefeningen; bij een deelnemer thuis, in een wijkcentrum of in een bibliotheek.”

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via een formulier op de website van de Vrijwilligerscentrale. Ook kan dit via het op de site vermelde telefoonnummer of mailadres.

Het Taalhuis biedt naast ondersteuning voor het beter leren lezen, schrijven en spreken ook trajecten op het gebied van rekenen en digitale vaardigheid. Het initiatief van het Vrijwilligerspunt is actief in alle zeven West-Friese gemeenten.

Uitzending – 16 juni 2023

Nico Heij interviewt Klaas-Jan Groot van de Vrijwilligerscentrale / Taalhuis West-Friesland over de zoektocht naar Taalmaatjes.

Taalhuis West-Friesland zoekt taalvrijwilligers

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405