Tennisvereniging Wognum vreest voor toekomstig geklaag nieuwe buren over padelbanen

17 september 2022 12:01

Tennisvereniging Wognum heeft bezwaar aangetekend tegen de nieuwbouwplannen van de gemeente Medemblik. De nieuw te bouwen woningen komen te dicht tegen de tennisvereniging aan, die daar juist net padelbanen gaat aanleggen. “In de plannen wordt geen rekening gehouden met de geluidsnorm die geldt”, aldus bestuurslid Ronald Wallaart.

De vereniging bouwt de padelbanen nu zover mogelijk weg van de huidige bebouwing, omdat ze anders ook tegen diezelfde regels rond de geluidsnorm aanliepen bij het aanvragen van de vergunning. Maar: “Met de nieuwe plannen van de gemeente, komen er weer huizen te dicht bij de padelbanen”, vertelt Ronald.

Het is niet zo dat de vereniging nu niet mag uitbreiden, de banen komen er gewoon omdat de vergunning al rond is. “Wij zijn bang dat als de gemeente de plannen doorzet, een aantal bewoners in het nieuwe stuk wel degelijk last gaat krijgen van geluidshinder van de padelbaan”, legt Ronald uit.

Wat er dan gebeurt als deze mensen gaan klagen, weet Ronald ook niet. “Misschien moeten de banen dan wel weer weg, of moet er een geluidsmuur gebouwd worden. Terwijl wij juist zo ons best hebben gedaan om hier een park met een open karakter te bouwen. Dat verdwijnt als wij helemaal ingebouwd zitten tussen de geluidsmuren.” 

Snapshot Video 233842 (00:27)

Nadat de tennisvereniging in Wognum haar leden via een stemming had geraadpleegd, werd het duidelijk. Bijna unaniem was iedereen voor padelbanen op het tennispark van de vereniging in Wognum. Bij de bouw van het park is er al rekening gehouden met uitbreiding, dus dit zou weinig problemen moeten opleveren. Maar dat is niet zo. 

Geluidsnorm 

Ronald Wallaart legt uit dat de geluidsnormen voor padel strenger zijn dan bij tennis. “Hierdoor moeten wij de tennisbaan die het verst weg ligt van de bebouwing verplaatsen, om zo ruimte te maken voor de padelbaan”, aldus Ronald. De verenging wordt hierdoor op extra kosten gejaagd, maar begrijpt dit wel. “Het raket bij padel is dicht en maakt gewoon een harder geluid dan bij tennis. Daarnaast willen wij ook graag een goede buur zijn”, vertelt Ronald.

De vereniging wil ook graag benadrukken dat zij niet tegen uitbreiding zijn van de nieuwbouwwijk waar zij inliggen. “Waar wij voor onze vergunningsaanvraag met de buren in gesprek zijn gegaan en goed hebben nagedacht over welke effecten dit voor de buurt heeft, lijkt het wel of de gemeente gewoon een plan presenteert zonder met iemand rekening te houden. Ze kijken vervolgens wel wie er klaagt”, aldus Ronald.

Snapshot Video 233842 (00:35)

Ronald hoopt dat de gemeente de plannen nog wilt aanpassen. “Je zou de bebouwing ook nog iets verder weg kunnen laten starten. Maarja, dan kan je natuurlijk weer minder huizen verkopen”, vertelt Ronald, die ook wel begrijpt dat de gemeente juist zoveel mogelijk huizen wilt bouwen.

Overlast padelbanen

Eerder besloot de tennisvereniging ’t Woud in het naastgelegen dorp Nibbixwoud de plannen voor de bouw van padelbanen niet door te zetten. Volgens de vereniging was de kans op een vergunning nihil en zouden de buren overlast ervaren.

Die overlast wordt op meerdere plekken in Nederland gehoord, inmmidels is er een online meldpunt die opkomt voor mensen die overlast ervaren. Zij pleiten voor regels, zoals die in Frankrijk. Daar moet een padelbaan op minimaal 500 meter afstand van woningen staan. Binnen 500 meter van woningen moeten de padelbanen binnen worden gebouwd.

In Nederland zijn voor padelbanen geen landelijke richtlijnen voor de afstand tot woningen. De gemeente is van mening dat daarom met een geluidsonderzoek onderzocht moet worden wat de geluidsbelasting is van de padelbanen op de dichtstbijzijnde woningen. “Op basis van dat geluidsonderzoek kan dan een zorgvuldig besluit worden genomen over de inpassing van padelbanen”, aldus de gemeente Medemblik.

Snapshot Video 233842 (01:19)

Nieuwe blik op bestemmingsplan

“Bij het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan is rekening gehouden met de tennisbaan, maar niet specifiek met de padelbanen omdat ten tijde van het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan niet bekend was wat de exacte geluidsbelasting was van de nieuwe padelbanen op de nieuwe woonwijk”, laat de gemeente Medemblik in een reactie weten. 

De tennisvereniging heeft een geluidsonderzoek laten uitvoeren en de Omgevingsdienst heeft daarover advies uitgebracht. “Mede op basis van dit advies en de zienswijze van de tennisvereniging onderzoeken we de komende periode hoe we de nieuwe woonwijk ten opzichte van de padelbanen zo zorgvuldig mogelijk kunnen inpassen. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de gemeente de zorgplicht heeft om bij de vaststelling van het bestemmingsplan te zorgen voor een goed woon- en leefklimaat voor toekomstige bewoners, en dat de tennisvereniging niet in haar bedrijfsvoering wordt beperkt”, schrijft de gemeente Medemblik.

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405