Veilig broeden op een pieperkistje: bedreigde scholekster zoekt het hogerop

17 mei 2021 11:21

Het werkt: een oude pieperkist en een laag schelpen. Het is simpel en doeltreffend voor in ieder geval één scholeksterpaartje op de Noorderbuurt op Wieringen. Agrarisch Natuurbeheer Hollands Noorden wil met broedplateaus proberen de bedreigde scholekster meer kans te geven om nesten uit broeden.

Op heel Wieringen zijn zo’n tien bakjes en plateaus geplaatst voor de scholekster. De weidevogel heeft het moeilijk. In dertig jaar tijd is het aantal broedparen gedaald van 400 naar 200. “We zijn de afgelopen jaren heel wat nesten kwijtgeraakt. Aan de hand van wildcamera’s bleek dat behalve vossen en steenmarters vooral ook egels zich tegoed doen aan de eieren”, vertelt Herman Vos van Agrarisch Natuurbeheer Hollands Noorden.

Egels

Het idee voor de plateaus komt uit Krommeniedijk waar veehouder Gert Jan Al al eerder vlotjes timmerde voor kluten en visdiefjes. Wim Tijsen, projectmedewerker boerenlandvogels van Landschap Noord-Holland, heeft dat idee opgepikt en doorgegeven aan meerdere delen van het land. Nu dus ook op Wieringen waar hij zelf woont. Tijsen: “Het eerste paartje scholeksters is er ingedoken. Ik ken ze, want ik heb ze zelf geringd. Vorig jaar zijn ze hun nest kwijtgeraakt door egels.”

Op onderstaand filmpje zijn het een vos en een egel die een scholeksternest belagen.

Tijsen wijst op het belang van de veiligere broedplaatsen voor scholeksters op Wieringen. “De vogels staan hartstikke onder druk. Ze hebben het nog zwaarder dan de grutto. Scholeksters zoeken het meestal wel hogerop door op de tuunwallen te nestelen, maar de plateaus zijn nog veiliger. Hier op de Noorderbuurt broeden ze gewoon op het erf van de boer.”

Het Agrarisch Natuurbeheer Hollands Noorden kijkt nog voorzichtig naar de toekomst. Herman Vos: “Het is vooral zoeken naar plekken en kijken naar de hoogte van de plateaus om te zien wat werkt. We hebben een aantal plateaus speciaal laten maken, maar het kan dus ook gewoon in een een aardappelkistje met gaas en een laag schelpen. We geven het een paar jaar. In de Lage Hoek bij Opmeer heeft een visdiefje zo’n plateau ingenomen. Hartstikke mooi.”

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 0228322844