Verbazing over kap 34 bomen aan Nieuwe Steen in Hoorn

16 augustus 2022 15:16

Het college van Hoorn heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de kap van 34 bomen aan de Nieuwe Steen. De bomen moeten wijken voor de bouw van appartementen. Fractie Tonnaer is verbaasd en stelt dat het college bewust heeft gekozen om de voorgenomen bomenkap in de zomerperiode bekend te maken, ‘om er zeker van te zijn dat zo weinig mogelijk bewoners bezwaar zullen maken’.

Locatie IKEC Hoorn

Op de plek van de voormalige hockeyvelden aan de Nieuwe Steen in Hoorn moeten binnenkort appartementen en een Integraal Kind en Expertise Centrum (IKEC) komen. De 34 bomen die nu op deze plek staan, moeten daarvoor wijken. Maar Fractie Tonnaer stelt dat het aanvragen voor de vergunning véél te vroeg gedaan is.

“U heeft ongetwijfeld voor dit zomertijdstip gekozen om er zeker van te zijn dat zo weinig mogelijk bewoners deze bekendmaking lezen en bezwaar tegen de bomenkap zullen maken”, laat de partij weten in een brief aan het college.

Voor er bomen worden gekapt en funderingspalen de grond in gaan, moeten door het college en de gemeenteraad nog diverse besluiten worden genomen. Zo moet volgens de partij het beeldkwaliteitsplan vastgesteld worden en is het nog niet duidelijk waar het gebouw geplaatst wordt. Dat laatste is afhankelijk van het onderzoek om een parkeergarage aan te leggen.

Vergunning intrekken

“Zolang niet duidelijk is op welke locaties precies wordt gebouwd, kunt u nog niet weten welke en hoeveel bomen in de weg staan. Verder is niet aangetoond dat de 34 te kappen bomen opnieuw geplant worden op de voormalige hockeyvelden”, aldus Fractie Tonnaer.

De partij wil graag zien dat de vergunning voor de bomenkap direct wordt ingetrokken, en dat er een echte bewonersparticipatie plaats gaat vinden. “Goede participatie verkleint de kans op langdurige bezwaarprocedures en verhoogt de kans op realisering van de bouwplannen.”

Vanwege het zomerreces staat de eerste raadsvergadering gepland op 27 september. De partij hoopt dan ook dat de vragen die zij aan het college gesteld hebben minstens een week voor de vergadering beantwoord zijn.

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405