Verdeeldheid en versplintering: Enkhuizer gemeenteraad staat voor uitdagingen

11 maart 2022 07:00

17 raadszetels, verdeeld over 10 fracties: de gemeente Enkhuizen is er in de afgelopen jaren niet bestuurbaarder op geworden. En of daar na de verkiezingen verandering in komt, is nog maar de vraag. De inwoner kan volgende week kiezen uit maar liefst elf partijen. Inwoners storen zich aan die verdeeldheid en versnippering van de raad, blijkt uit de bewonersenquête van Kieskompas, uitgevoerd in opdracht van NH Nieuws.

enkhuizen raadszaal

Dat de Enkhuizer raad zo extreem verdeeld is, lijkt een reputatie waar de lokale volksvertegenwoordiging maar niet vanaf komt. Meerdere inwoners droegen onderwerpen met een koppeling naar dit thema aan, op de open vraag wat het belangrijkste onderwerp is dat momenteel speelt in de gemeente Enkhuizen.

“Die verdeeldheid is inherent aan de geschiedenis van Enkhuizen”, zo licht een inwoner zijn opmerking in onze enquête toe. De bewoner wil anoniem blijven, naar eigen zeggen omdat kritiek in Enkhuizen niet altijd op prijs gesteld wordt. “Ze maken alles politiek. De meest onbenullige zaken worden tot enorme discussies verheven.”

“Die verdeeldheid is inherent aan de geschiedenis van Enkhuizen”

inwoner Enkhuizen

Grote meerderheid

De realiteit blijkt onderaan de streep genuanceerder. Met of zonder felle discussies, stemde de raad de afgelopen periode in overgrote meerderheid mee met moties, amendementen en voorstellen, blijkt uit een inventarisatie in het raadsinformatiesysteem.

Margreet Keesman (SP), fractievoorzitter van de grootste fractie in de huidige raad, vindt dat het vooroordeel ‘kibbelraad’ niet strookt met de werkelijkheid. “Vroeger was dat misschien zo. Nu debatteren we op inhoud en nemen we raadsbesluiten vaak in grote meerderheid over. Natuurlijk heb je ook wel eens een conflict onderling, maar dat gaat dan over een verschil in visie. Dat hoort ook bij de politiek, daar is niks mis mee.”

Natuurlijk heb je ook wel eens een conflict onderling, maar dat hoort ook bij de politiek”

Margeet Keesman (SP)

Dat veel inwoners dit anders blijken te ervaren, rekent het raadslid zichzelf aan. “Blijkbaar zijn we er als raad niet in geslaagd om dit frame te doorbreken. Als je de vergaderingen zou volgen, zou je zien dat het niet op waarheid berust. Maar blijkbaar wordt dat niet gezien buiten de muren van de raadszaal, dus daar moeten we iets mee.”

Versnipperd

Met elf partijen op het stembiljet wordt het doorbreken van dat frame een uitdaging. Want hoewel de verdeeldheid, afgaande op de stemmingen, mee lijkt te vallen, blijft overeind dat de gemeenteraad van Enkhuizen behoorlijk versnipperd is.

Nieuw op de lijst is Chris Segerius, die zich op persoonlijke titel verkiesbaar stelt, als reactie op het besluit van de huidige raad, om het taxatierapport van het Enkhuizerzand geheim te verklaren. Segerius spreekt zich al langer uit tegen het geheim verklaren van het taxatierapport van het Enkhuizerzand. Uit die taxatie zou volgens Segerius blijken dat het gebied voor een fractie van de getaxeerde waarde is verkocht door de gemeente. 

“Ik vind het dapper, maar triest dat het nodig is”, zegt de eerder aangehaalde inwoner. Want zijn kandidaatstelling betekent mogelijk nóg een extra fractie in de nu al zo versnipperde raad. Het bevestigt zijn beeld van de verdeeldheid in de lokale politiek.

Alleen

Segerius zelf ziet dat anders. “Op dit thema is geen verdeeldheid. Hier sta ik alleen, tegenover een blok van tien anderen.” Hij heeft niet de illusie dat hij de geheimhouding in zijn eentje terug kan vorderen. Wel wil hij de, wat hij noemt ‘onterechte overheidssteun’, terugvorderen van de projectontwikkelaar. Zodra dat bereikt is, vertrekt hij weer uit de raad. “Maar ik verwacht niet dat het binnen vier jaar gaat lukken.”

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405