Verdubbeld in paar jaar tijd: helft van de jongeren heeft psychische klachten

28 maart 2023 17:10
Bron: Adobe Stock

Steeds vaker krijgen jongeren last van psychische klachten. In de regio Noord-Holland Noord gaat het om de helft van de jongeren tussen de 16 en 25 jaar. Dat is de uitkomst van de Corona Gezondheidsmonitor voor Jongvolwassenen die de GGD heeft uitgevoerd. In vijf jaar tijd is het aantal jongvolwassenen met psychische klachten bijna verdubbeld.

Vrouwen hebben vaker last van psychische klachten dan mannen, zo blijkt uit het onderzoek. ‘In de meeste gevallen gaat het om lichte klachten, een kleiner deel heeft matige of ernstige klachten’, aldus de GGD. Aan het onderzoek deden ruim 5.000 jongeren mee.

Zorgelijk is ook het aantal jongeren dat zelfmoordgedachten heeft: bijna een derde denkt een enkele keer of heel vaak aan zelfdoding. In 2019 ging het nog om 18 procent.

In 2017 gaf nog ‘slechts’ een kwart van de jongvolwassenen aan psychische klachten te hebben. Het gaat nu om de helft van deze groep jongeren. Hoe het komt, dat het aantal in vergelijking met toen zo fors is gestegen, durft de GGD niet te zeggen. Dat de coronapandemie een negatieve invloed heeft gehad, is uit het onderzoek wel duidelijk gebleken, geeft de GGD Hollands Noorden aan. ‘Bijna twee derde van de jongvolwassenen had extra hulp of steun nodig tijdens de coronaperiode, vaak omdat zij niet lekker in hun vel zaten.’

Stress

Er is niet alleen onderzocht of jongeren vaker last hebben van psychische klachten, maar ook hoe ze zich voelden. Zo zeiden ze vaker dan in 2017 last te hebben van veel stress. Bijna twee keer zoveel vrouwen dan mannen gaven dit aan in het onderzoek. Reden voor de stress is school of studie, werk en de eisen die jongvolwassenen aan zichzelf stellen.

Ook gestegen is het aantal jongeren dat zich eenzaam voelt. Het gaat dan om ‘ernstig emotionele eenzaamheid (27 procent) en ernstig sociale eenzaamheid (22 procent)’. ‘Emotionele eenzaamheid uit zich in het gemis aan relaties met een hechte band’, zegt de GGD, ’terwijl sociale eenzaamheid het gemis is aan contacten met vrienden, familie en kennissen.’

Noodzakelijk

Er moet echt wat gebeuren, vindt de GGD. ‘De resultaten van dit onderzoek geven aan dat de mentale gezondheid van jongvolwassenen zorgelijk is en dat meer actie écht noodzakelijk is’.

In 2021 waren er ook al zorgelijke uitkomsten van een onderzoek van de GGD. Toen bleek dat meer jongeren vatbaar zijn een angststoornis of depressie te ontwikkelen. De coronacrisis werd ook toen als de boosdoener gezien. Het was te simpel om dit enkel toe te schrijven aan de coronacrisis, vond epidemioloog Mandy van den Brink toen. “Want ook hiervoor waren er al signalen dat het slechter leek te gaan met de mentale gezondheid van jongeren.”

Aan welke acties de GGD denkt, is nog niet bekend. De komende tijd worden er volgens de koepel van GGD’s ‘verdere verdiepende analyses uitgevoerd’ om uit te zoeken waarom bijvoorbeeld vrouwen vaker aangeven mentale klachten te hebben. 

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 0228322844