Verkeersplan Medemblik vastgesteld, paar honderd reacties van inwoners gemeente

28 februari 2023 06:12

In Medemblik is vorige week het gemeentelijke verkeers- en vervoerplan vastgesteld. In dit plan wordt beschreven welke verkeerssituaties er in de gemeente Medemblik zijn, en geeft het inzichten in trends en ontwikkelingen. Op verschillende manieren hebben inwoners een bijdrage kunnen leveren, wat zorgde voor honderden reacties. In Medemblik wordt al jaren gepleit onveilige kruispunten aan te pakken en maatregelen te treffen tegen hardrijders.

gemeentehuis medemblik 1.2

Een extern adviesbureau heeft in opdracht van de gemeente het verkeersplan opgesteld. Alle betrokkenen, zoals raadsleden, Dorpsraden en inwoners hebben volgens de gemeente op verschillende manieren hun input kunnen leveren.

Zo zijn er voorstellen aangedragen als het gaat om situaties die zij graag verbeterd willen zien. Hierbij moet onder gedacht worden aan situaties voor voetgangers, fietsers en automobilisten. Alle voorstellen zijn verzameld en in beeld gebracht in een interactieve kaart.

Wethouder Harry Nederpelt is blij en dankbaar met de vele reacties die er bij de gemeente binnen zijn gekomen. “Een veilige verkeerssituatie is ontzettend belangrijk en dat blijkt uit de honderden reacties die we hebben gekregen via de enquête, tijdens informatiebijeenkomsten en onlangs nog tijdens de commissievergadering”, laat de wethouder weten. “Nu is het zaak om goede keuzes te maken.”

Loop van het jaar

Na het opstellen van het verkeers- en vervoerplan is de volgende stap het maken van een maatregelenplan, laat de gemeente weten. Hierbij wordt op basis van verschillende factoren prioriteit gegeven aan alle aanpassingen die gedaan moeten worden. Dit plan wordt begeleid door hetzelfde adviesbureau.

Ook de gemeenteraad van Medemblik en andere belangengroepen zullen in het proces worden betrokken. De gemeente spreekt de verwachting uit dat dit vervolgplan in de loop van het jaar voorgelegd kan worden aan de raad.

Ergernis aan hardrijders

Een van de prioriteiten bij bewoners in de gemeente Medemblik is de aanpak van hardrijders op verschillende wegen. Voor de raadsvergadering begin dit jaar zijn zo’n tien verontruste inwoners van de gemeente in de pen geklommen. Zij willen dat er snel maatregelen genomen worden om de verkeersveiligheid te verbeteren.

In vele dorpskernen zoals Andijk, Hauwert en Wognum wordt er vaak te hard gereden. Dit zorgt voor ongelukken. Bijvoorbeeld op de Hoornseweg in Wognum, waar geen fietspad of stoep aangelegd is. “Iedereen rijdt op dezelfde weg en dat zorgt voor onveilige situaties”, vertelde Han Staal van de Dorpsraad in Wognum eerder. “Hierover wordt al jaren gesproken. Ik rijd daar met regelmaat: omwonenden laten daar zelfs hun hond uit.”

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405