Voorstel voor nieuwe weg Lutjebroek-Hoogkarspel: veiliger, maar geld ontbreekt nog

1 maart 2022 13:32

Er moet hoognodig wat worden gedaan aan het toenemende en zwaardere verkeer in Grootebroek en Hoogkarspel. Zo slaan de VVD-fracties in Stede Broec en Drechterland de handen ineen voor de komst van een nieuwe weg. “Het wordt anders te druk en gevaarlijk.”

Vrachtwagen Hoogkarspel

“Er is momenteel erg veel agrarisch verkeer, dat vooral op de Raadhuislaan in Grootebroek toeneemt, terwijl daar ook veel scholieren van en naar het Martinuscollege fietsen”, licht raadslid Joey Leeuwinga toe. “Ook zijn er steeds meer gezinnen met meerdere auto’s, het wordt anders te druk.”

Ook zijn de wegen volgens Leeuwinga niet berekend op het steeds zwaarder wordende landbouwverkeer. “Maar ook woningbouwprojecten als Groot-Vriend in Lutjebroek en Hoogkarspel-Zuid in Hoogkarspel zorgen voor meer verkeer.” 

Veiligheid

En daarom pleiten beide VVD-fracties voor een nieuwe verbinding – tussen Hoogkarspel en Lutjebroek in – om de veiligheid in de omliggende dorpskernen te bevorderen. De uitgelezen plek voor een nieuwe ‘noord-zuidverbinding’ is bij De Evendeel (tussen Lutjebroek en Hoogkarspel), berekent Leeuwinga. “Daardoor wordt Lutjebroek ook een stuk bereikbaarder.” Het idee kan volgens het raadslid op veel positieve reacties rekenen.

Voor Drechterland is een nieuwe weg een uitkomst om het agrarische verkeer uit de Nieuweweg in Hoogkarspel te weren. Voor Stede Broec is dit de oplossing om de druk op de Raadhuislaan door tractoren en vrachtverkeer te verlichten.

Geld tekort

“Geld dat we niet op de plank hebben liggen”, geeft ook Leeuwinga toe. De gemeenten hebben daarop besloten om het probleem samen aan te pakken, om zo de slagingskans te vergroten. “Ook willen we de provincie hierbij betrekken, omdat ook voor haar een nieuwe verbinding interessant is. Zo blijft het Rijk leefbaar en bereikbaar.”

Na de verkiezingen in maart worden de koppen bij elkaar gestoken. “We gaan opperen om een projectteam samen te stellen en onderzoeken hoe de noord-zuidverbinding is te financieren. Hopelijk kunnen we een nieuwe weg al tijdens de nieuwe raadsperiode aanleggen. Hoe sneller, hoe beter.”

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405