Voortaan kleine windmolens op het erf? Agrariërs in Medemblik enthousiast

30 augustus 2023 14:30
Bron: Foto: via E.A.Z. Wind

Nu de politiek in Medemblik – dankzij een pilot – het licht op groen heeft gezet voor kleine windmolens in de gemeente, staan agrariërs al in de rij. Maar liefst acht ‘kandidaten’ hebben inmiddels interesse getoond. De inschrijving blijft open tot 1 oktober.

Realistische weergave van een kleine windmolen, met zonnepanelen

Het balletje kwam aan het rollen, nadat veel agrariërs in plattelandsgemeente Medemblik aangaven het wel te zien zitten om een kleine windmolen op hun erf te plaatsen. Zo kunnen ze op een duurzame manier hun eigen energie opwekken, en dat het hele jaar door – ze hebben vooral in het najaar en in de winter véél elektriciteit nodig.

Daarom stelde het college van Medemblik een beleidskader op, om de bouw van kleine molens mogelijk te maken. “Het lijkt harder nodig dan ooit tevoren, simpelweg omdat netbeheerder Liander de snelheid waarmee het elektriciteitsnet verzwaard moet worden niet aankan”, zei wethouder Harry Nederpelt eerder tegen NH.

Steeds meer West-Friese gemeenten staan zogeheten ‘erfmolens’ toe

De gemeente Memdemblik schaart zich, in navolging van buurgemeenten Koggenland en Opmeer, in het steeds langer wordende rijtje gemeenten die inspelen op de groeiende behoefte van agrariërs om in hun eigen energiebehoeften te voorzien.

Zo plaatste melkveehouder Marco Jaapies uit Hensbroek, een klein dorp in Koggenland, eind oktober een kleine molen op zijn erf voor eigen gebruik. Een primeur. “Het is eigenlijk pas heel recent dat de provincie Noord-Holland het heeft toegestaan dat er ook kleine windmolens mogen komen”, vertelde wethouder Rosalien van Dolder eerder tegen NH. 

Ook Opmeer ging uiteindelijk overstag en is druk bezig om een toetsingskader op te stellen.

Eerst ervaring opdoen

Ondanks de tegemoetkoming, ligt het dossier in de politiek nog steeds gevoelig. Medemblik staat bekend om haar verzet tegen de komst van windmolens. “De gemeente houdt zich dan ook bij haar eerdere standpunt om geen nieuwe windmolens toe te staan op het grondgebied van Medemblik”, aldus een woordvoerder van wethouder Harry Nederpelt. 

Toch wil de gemeente agrariërs helpen om toe te werken naar een bedrijf dat energieneutraal is, door het plaatsen van een kleine molen op het erf. “We willen er eerst ervaring mee opdoen, in een vorm van een pilot. Dankzij zo’n pilot kunnen we ervaren wat het effect is, bijvoorbeeld op de leefomgeving.”

Spelregels

Die pilot, met spelregels en voorwaarden, is er nu. Alleen agrariërs (of ondernemers) in het landelijk gebied kunnen in aanmerking komen. De ashoogte van de windmolen mag niet boven de 15 meter uitkomen. Ook moet de windmolen 15 jaar op het (boeren)erf blijven staan, met een uitloop tot 25 jaar.

Er is nog ruimte voor twaalf kandidaten. Na 1 oktober, als de inschrijving gesloten is, wordt de pilot bij vijf agrariërs gestart. Pas na de pilot neemt de gemeenteraad een besluit.

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405