Vragen over West-Fries asfalt kunnen vanaf 2023 allemaal aan de gemeente worden gesteld

9 december 2022 09:00
Hoogheemraad Rob Veenman plant een els met wethouders Harry Nederpelt van Medemblik en Nico Slagter van Stede Broec

Per 1 januari zijn de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec verantwoordelijk voor het beheer van de wegen buiten de bebouwde kom. Vorig jaar nam Hoorn de wegen al in beheer. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier draagt de wegen over, inclusief de ruim 27.000 bomen. Afgelopen jaren zijn om diverse redenen in het hele gebied bomen gerooid en die heeft het hoogheemraadschap dit najaar allemaal terug geplant. Enkele van deze 1.750 bomen zijn door de betrokken bestuurders zelf in de grond gezet.

Voor inwoners van de gemeenten is het voordeel van de overdracht dat ze voor vragen, meldingen en het aanvragen van vergunningen één aanspreekpunt hebben bij hun eigen gemeente. Ook als het gaat om wegsloten en het maaien van bermen. De overdracht betekent ook dat de wegenheffing vervalt bij de aanslag waterschapsbelasting. Voor het wegenonderhoud wordt vanaf 2023 een vergelijkbaar bedrag via de onroerende zaakbelasting door de gemeenten geïnd.

Om te voorkomen dat de belasting van inwoners in gemeenten met weinig inwoners en veel wegen enorm stijgt, hebben de gemeenten besloten de lasten te delen. Ook Hoorn, met veel inwoners en de minste wegen, toont zich solidair met de zes andere gemeenten en doet mee aan de samenwerking. Zo blijven de kosten voor de inwoners ongeveer gelijk.

Gemeenten verantwoordelijk voor wegen en hoogheemraadschap voor het water

Naast de verantwoordelijkheid voor wegen, fietspaden en bomen gaat het ook om het onderhoud en beheer van in totaal bijna tweehonderd bruggen, zo’n vijfduizend lantaarnpalen en evenzoveel verkeersborden. Afgelopen jaren heeft het hoogheemraadschap veel van de verkeersborden en lichtmasten vervangen. Ook is op een aantal locaties het onderhoud van verhardingen versneld.

“Met de overdracht komt een einde aan deze historisch ontstane beheersituatie, die door samenvoeging van waterschappen en gemeenten al enige tijd niet meer logisch is,” licht hoogheemraad Rob Veenman toe. “Deze ‘branchevreemde’ taak voor het waterschap vervalt. Dat is logischer voor de inwoners en voor de overheden. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de wegen binnen en buiten de bebouwde kom, wij gaan over het water.”

Parallel aan de overdracht van de wegen, neemt het hoogheemraadschap dan ook het onderhoud van het stedelijk water over. Dat gebeurde dit najaar al in Drechterland, Opmeer en Enkhuizen. Stede Broec droeg het water al eerder over.

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405