Vrees voor tekort aan zoet water in West-Friesland, LTO Noord start lobby

30 september 2021 07:00

Is er in de toekomst genoeg zoet water voor de regio West-Friesland? En kunnen agrariërs hun gewassen blijven beregenen met water uit het IJssel- en Markermeer? LTO Noord maakt zich daar zorgen over en hield daarom gisteravond een informatieavond voor de West-Friezen. “Ze moeten met hun tengels van het IJsselmeer afblijven”, riep één van de aanwezigen. 

Akker Marko Cortel beregenen

LTO Noord vindt dat er op dit moment te weinig aandacht is voor het behoud van zoet water voor de regio West-Friesland als er met belanghebbenden over de toekomst van het IJsselmeer wordt gesproken. Dit gebeurt vooral bij de ‘Agenda IJsselmeergebied 2050’, waar LTO één van de zestig belanghebbenden is.

De zoetwaterbuffer in het IJsselmeer staat volgens de ondernemersorganisatie onder druk. Er komt minder smeltwater het meer in door de opwarming van de aarde, en de komst van windmolens en de Marker Wadden zorgen ook voor minder water. 

Gevolgen agrariërs

LTO Noord is bang dat agrariërs in de toekomst regelmatig beregeningsverboden krijgen door een te laag waterpeil in het IJsselmeer. “We mogen namelijk alleen de bovenste 30 à 40 centimeter van het IJssel- en Markermeer gebruiken, omdat anders onder meer de stabiliteit van de dijken in gevaar komt”, vertelt LTO-voorzitter Trude Buysman.

Een beregeningsverbod heeft enorme gevolgen voor de voedselproductie op het land en daardoor grote economische gevolgen voor de land- en tuinbouw in West-Friesland. 

Lobby gestart

Doordat er volgens LTO Noord weinig aandacht voor is, wordt gevreesd ‘dat het eerst mis moet gaan’. Daarom probeert de ondernemersorganisatie nu zoveel mogelijk aandacht te genereren voor het behoud van zoet water in het IJsselmeer. 

Ook willen ze bij de mensen die in de toekomst meebeslissen over thema’s rondom het IJsselmeer duidelijk krijgen waar ze zich precies zorgen over maken. “Ze zeggen het vaak niet te snappen, maar dat zijn wel de mensen die erover beslissen”, aldus Buysman. 

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405