Wat is de impact van jouw stem op het waterbeheer?

15 maart 2023 13:17

Eens in de vier jaar vinden de waterschapsverkiezingen plaats, op dezelfde dag als de Provinciale Statenverkiezingen. Vandaag zijn de stembureau’s om 7:30 uur open gegaan, maar weet jij al wat je gaat stemmen en waar stemmen wij eigenlijk voor?

Een waterschap is een overheidsorganisatie die samen met de Rijkswaterstaat het water beheert, keert en zuivert. In Nederland zijn er 21 waterschappen die allemaal een belangrijke rol spelen in het waterbeheer. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is verantwoordelijk voor onder andere West-Friesland. Als we het water niet zouden tegenhouden, zou 59% van Nederland onder water staan, omdat een groot deel van het land onder de zeespiegel ligt.

Op de onderstaande kaart is te zien wat de maximale waterhoogte in West-Friesland is bij een dijkdoorbraak.

Bron: Rijkswaterstaat

Als inwoner van Nederland betaal je belasting voor goed waterbeheer, dus je hebt belang bij de waterschapsverkiezingen. Inwoners vanaf 18 jaar mogen eens in de vier jaar stemmen op de samenstelling van het waterschapsbestuur. Het algemeen bestuur van een waterschap heeft benoemde vertegenwoordigers vanuit de landbouw, het bedrijfsleven en beheerders van natuurterreinen, maar ook inwoners mogen meebeslissen over de toekomst van water in hun buurt.

Wat gebeurt er met je stem?

Bij de waterschapsverkiezingen stem je op personen in jouw gebied die op een kandidatenlijst staan en zijn aangesloten bij een politieke partij. Deze partijen hebben verschillende standpunten, bijvoorbeeld over duurzaamheid of oplossingen voor problemen met water. Na de verkiezingen nemen de verkozen personen plaats in het algemeen bestuur en worden er heemraden verkozen die samen met de dijkgraaf het dagelijks bestuur vormen.

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405