West-Friesland bouwt erop los, maar schreeuw om woningen harder dan ooit

10 december 2021 07:00
Bron: NH Nieuws / Chantal Bos

West-Friesland heeft het afgelopen jaar 1.135 woningen gebouwd. En daarmee is de doelstelling voor 2020 behaald. Maar de schreeuw om huisvesting is nog altijd onverminderd groot en dus moeten er in de komende paar jaar nog duizenden woningen bijkomen.

Die doelstellingen en afspraken staan beschreven in het Woonakkoord dat één jaar geleden door de West-Friese gemeenten en de provincie Noord-Holland werd ondertekend. Minimaal 900 woningen moeten er jaarlijks worden gebouwd om het woningtekort te kunnen terugdringen. Tussen 2021 en 2024 betekent dat, dat er gefaseerd circa 6.000 woningen gebouwd moeten worden, gemiddeld dus 1.500 per jaar. 

Er is dus nog flink werk aan de winkel, benoemt wethouder Wonen Rosalien van Dolder van Koggenland die namens de zeven gemeentes spreekt. “Er wordt veel gebouwd, ik denk dat elke West-Fries dat wel bemerkt. Maar iedere dag spreek ik mensen die zeggen ‘mijn zoon of dochter is al 27 jaar en wil zó graag op zichzelf wonen’ of mensen die al zo lang wachten op een huurwoning en elke week op een huis reageren.”

Daar kan Enkhuizer Mark Schwalbach over meepraten. In maart dit jaar moest hij zijn sloopwoning aan de Begoniastraat in Enkhuizen uit en dreigde op straat te komen. Uit protest zette hij midden in het centrum van Enkhuizen een tent op om ’te proefdraaien als dakloze’.

De Zuiderkerk schoot de bewoners te hulp en zorgde voor een tijdelijk onderkomen. Na een half jaar op camping De Vest te hebben gewoond, zit Schwalbach sinds deze week op een vakantiepark in Bovenkarspel. “Ik ben nog steeds aan het bijkomen. Maar het is een verademing om een douche en verwarming te hebben.”

Wonen op vakantiepark

Nadat de politiek een voorstel indiende om de economisch daklozen te helpen, is er enige geruststelling bij Schwalbach. “Naarmate een deadline weer dichterbij komt en het onzeker is of je wel een plek hebt, of op straat moet slapen. Dat is heel stressvol. Maar daar is nu verandering in gekomen”, zegt hij opgelucht. 

“De Diaconie van de Zuiderkerk heeft, in samenwerking met de Stichting Iedereen Telt Mee, opnieuw tijdelijk onderdak geregeld voor een viertal oud-bewoners van de Begoniastraat”, laat een woordvoerder van gemeente Enkhuizen weten. Het tijdelijke onderdak geldt, tot dat de bewoners een permanente oplossing kunnen vinden.

Ambitie

Volgens de huidige bouwplannen is de ambitie om tot aan 2030 zo’n 15.000 woningen te bouwen in de regio. Een deel daarvan staat al vast, maar er is meer nodig. “In West-Friesland is er voldoende plancapaciteit om aan de opgave tot 2030 te voldoen. Maar er zijn nog onvoldoende ‘harde’ plannen (red. vastgelegd in een bestemmingsplan). Voor de opgave tot 2025 moet er nog harde capaciteit bij, circa 2.000 woningen. Voor de opgave tot 2030 zijn dat nog 1.250 woningen daarbovenop”, laat een woordvoerder van de provincie weten. 

Wat is het Woonakkoord West-Friesland? 

In het Woonakkoord Westfriesland zijn er afspraken gemaakt tussen de zeven gemeentes van West-Friesland en de provincie over het versnellen en verduurzamen van de woningbouw in de regio. 

Het Woonakkoord bevat ook opgaven, acties en afspraken van uiteenlopende aard. Zo zijn er afspraken over klimaatneutraal- en circulair bouwen, met behoud van een groene en gezonde leefomgeving. 

Wat het Woonakkoord verder heeft gebracht? “Dat er tussen  de provincie en gemeenten overeenstemming is over hoeveel woningen in de regio moeten worden gerealiseerd. Met de gemeenten is gesproken over waar de grote woningbouwlocaties worden ontwikkeld. Ook is onderzocht hoe gemeenten strakkere afspraken met marktpartijen kunnen maken over het tempo waarin woningbouwprojecten worden gerealiseerd. Dit moet ervoor zorgen dat in de toekomst de bouw vlot verloopt”, laat een woordvoerder van de zeven West-Friese gemeenten weten. 

Volgens wethouder van Dolder is het mogelijk om de versnelling in West-Friesland verder in te zetten. “Maar dan moeten we wel heel hard aan de bak.” Ook dit komende jaar zijn de bouwdoelstelling volgens haar haalbaar. “We moeten er bovenop blijven zitten en kijken waar trajecten parallel kunnen lopen, zodat men niet op elkaar hoeft te wachten. Ook door vroegtijdig in gesprek te gaan met bewoners over plannen, zodat procedures − en dus vertraging − voorkomen wordt.”

In Koggenland is de versnelling al ingezet. “Waar we vroeger 70 woningen per jaar bouwden, zijn dat er nu honderd en dat willen we de komende jaren uitbreiden naar 200. En dat is ook voor West-Friesland haalbaar.”

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 0228322844