Wethouder over ontsluiting centrum van Hoorn: Weerstand kan ik me voorstellen, maar dat we de grond in moeten is 100% zeker

22 november 2022 14:00
Axel Boomgaars © Hélène de Bruijn Fotografie-9731 3

Het Rijk heeft afgelopen week 40 miljoen euro toegezegd aan de gemeente Hoorn. “We zijn al heel lang bezig met het project Poort Van Hoorn en de duizenden woningen die in het hart van de stad gebouwd gaan worden. We hebben bij het Rijk aangeklopt voor een subsidie die de woningbouw kan versnellen”, vertelt wethouder Alex Boomgaars. “Als je zoveel woningen gaat bijbouwen in het hart van je stad is er ook iets nodig op het gebied van bereikbaarheid en ontsluiting. Op basis daarvan heeft het Rijk toegezegd geld over te maken.”

Naast het toegezegde bedrag zal de gemeente nog circa een derde zelf moeten bijdragen. Hier is al een reservering voor gemaakt. “Onder de grond zitten, zeker bij het spoor, allerlei kabels en leidingen. Denk ook aan hoe diep je moet. Denk aan grondwater. Dat is bouwkundig heel ingewikkeld. Dat kost al heel snel een flinke smak geld.” Want dat we de grond in moeten is 100% zeker voor wat betreft de wethouder:”Bij elke variant waar we nu nog mee werken gaan er tunnels onder het spoor door.” Dit in tegenstelling tot een aantal jaren geleden toen expliciet niet voor een tunnel werd gekozen.

Volgens Axel Boomgaars was er toen sprake van een hele andere situatie:”Toen was de woningbouw nog wat onzekerder en het leek een manier om auto’s snel de binnenstad in te krijgen. Als we nu niets doen zal de stad in 2030 volledig vastlopen. Dat is onverantwoord.”

Andere steden zoals Alkmaar overwegen een autoluwe binnenstad. Een scenario dat ook in Hoorn actueel zou kunnen worden. “De tunnel moet ook niet verward worden met de wens allerlei autos’s de binnenstad in te krijgen. 6.000 extra woningen leidt tot een heleboel meer bewegingen. Daarom zijn we er zo op aan het studeren. Landelijke investeringen in het spoor en het OV is helaas niet de situatie waar we in zitten. En zelfs als je er in slaagt heel veel mensen met de trein te laten reizen, dan heb je nog niet het volledige probleem opgelost.”

Sociaal veilige fietstunnel is een harde eis

In het door Goudappel + Sweco uitgevoerde onderzoek was een fietstunnel bij het Keern een basiseis. “We zien dat het daar heel erg gaat vastlopen als we niets gaan doen. Omdat de verkeerslichten voor auto’s lang op rood moeten om fietsers door te laten. Maar hoe van een fietstunnel een veilige doorgang te maken? Boomgaars gaat er vanuit dat dit mogelijk is. “Als gemeente geven we onze wensen en eisen mee. Een sociaal veilige tunnel is een hele harde eis.”

Hoe de Poort van Hoorn er precies uit gaat zien moet gaandeweg het proces steeds duidelijker worden. “De stedenbouwkundige visie die er ligt geeft een eerste beeld waar voorzieningen en woningen komen. Volgend jaar worden bestemmingsplannen vastgelegd en verder uitgewerkt. We zullen daarbij goed informatie blijven delen met de inwoners zodat ze daar hun mening over kunnen geven.”

Participatie

Op het gebied van de ontsluiting zijn inwoners betrokken en hebben ze ideeën aan kunnen dragen. “Weerstand tegen een tunnel kan ik me voorstellen, maar ik ben inmiddels ook wel overtuigd van de noodzaak dat dit gaat gebeuren. Ik ben altijd bereid om hierover in gesprek te gaan om te kijken wat er beter of anders kan. Daar is nog de tijd voor.”

Er zijn nu nog twee varianten over. In de ene variant sluit de tunnel aan op het Keern, de andere variant bevat een aansluiting op De Weel. Beide varianten worden momenteel verkeerstechnisch doorgerekend. Naar verwachting wordt in januari voor de omwonenden een bijeenkomst hierover georganiseerd.

Uitzending – 19 november 2022

De ontsluiting van het Hoornse centurm moet volgens wethouder Axel Boomgaars onder de grond plaatsvinden. Luister het interview terug.

Ontsluiting centrum Hoorn moet volgens wethouder onder de grond

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 0228322844