Wisselende reacties in raad op vernietigend onderzoeksrapport bestuurskracht

24 november 2021 20:46

Onder raadsleden klinken wisselende reacties op het onderzoek naar de bestuurskracht van de gemeente Medemblik. De uitkomsten van het onderzoek, dat NH Nieuws/WEEFF heeft ingezien, waren fel. College, ambtenaren en gemeenteraad zijn kritisch op haar eigen functioneren, maar vooral erg kritisch op elkaar. Na rondvraag langs verschillende raadsleden blijkt dat oppositiefracties de kritiek in grotere mate onderschrijven.

Gemeentehuis Medemblik

Met name oppositiefracties stoorden zich al langer aan het feit dat de uitkomsten van het onderzoek niet eerder met raadsleden werd gedeeld. Vorige week woensdag stelden D66, Hart voor Medemblik en coalitiefractie Morgen! hier al vragen over aan het college.

De indieners stellen dat de bevindingen uit het rapport al enkele weken bij het college bekend waren. In de versie die uiteindelijk naar de raad is verstuurd, zouden wijzigingen zijn aangebracht.

Weinig vertrouwen

Er lijkt weinig vertrouwen te zijn vanuit verschillende raadsfracties in de richting van het college, over de volledigheid van het onderzoeksrapport. Verschillende raadsleden verdenken het college dat er aanpassingen zijn gedaan in een eerdere versie van het rapport. Anonieme bronnen spreken over de burgemeester in persoon, die vanuit zijn rol inhoudelijke aanpassingen zou hebben gedaan. 

Geert Mos (D66) heeft vraagtekens bij de inhoud en volledigheid van het onderzoeksrapport. “Uit gesprekken met collega’s bleek dat er flink wat naar voren kwam in het rapport, maar dat lijkt in het huidige rapport niet terug te komen. We willen daarom meer helderheid over het rapport en wachten op antwoord van onze gestelde vragen.”

Dat antwoord kwam er, kort na eerdere publicatie van NH Nieuws/WEEFF. Burgemeester Frank Streng schrijft dat er samen met de gemeentesecretaris en griffier is gekeken naar feitelijke onjuistheden en eventuele onduidelijkheden.

De gemeente Medemblik liet door een externe onderzoeker onderzoek doen naar de bestuurskracht van de gemeente. Op basis van 47 gesprekken met individuen uit de gemeenteraad, het college, de ambtelijke leiding en uit dorps- en kernraden, werd onderzocht wat nodig is om Medemblik in 2030 ‘een bestuurskrachtige gemeente te laten zijn’. Een hoop, zo blijkt. De conclusies uit de quick scan waren fel. 

Medemblik is onderontwikkeld, heeft geen visie, mist leiderschap en is verdeeld. Besluitvorming verloopt traag, er is tekort aan eensgezindheid in raad en college. Raadsleden voelen zich te weinig gehoord en uitwisseling tussen raad en college schiet tekort. Er zou sprake zijn van ‘machtsspelletjes’ vanuit college richting gemeenteraad en raadsleden zouden te weinig tijd en gelegenheid krijgen om zich goed te kunnen voorbereiden. Ook binnen het college is verdeeldheid, waardoor ambtenaren hun werk niet goed kunnen doen. Verder zou er binnen de gemeente geen weerstand zijn tegen grensoverschrijdend gedrag, met gevoel van onveiligheid tot gevolg. 

Andere versie

Tom Beuker (Morgen!), één van de aanstichters die het bestuursonderzoek initieerde: “De uitkomsten van dit onderzoek zouden in september al verschijnen en gepresenteerd worden door de onderzoeker. Het proces heeft uiteindelijk twee maanden vertraging opgelopen en dat vind ik vreemd.” 

“Ik heb begrepen dat er een eerste versie was”, vervolgt Beuker. “Maar vervolgens is alleen de definitieve versie naar ons gestuurd.” De burgemeester erkent vandaag in de beantwoording van de raadsvragen dat er in september al een versie klaarlag. 

Oppositiepartij Hart voor Medemblik noemt de inhoud van het rapport ‘schokkend’. Fractievoorzitter Tjeu Berlijn: “We moeten als gemeente de problemen van het college en gemeenteraad onder ogen zien. Nu is het tijd om de problemen aan te pakken en op te lossen. Er is veel werk te doen in de gemeente.”

“De inhoud van het rapport is schokkend, het is tijd om de problemen aan te pakken ” 

Tjeu Berijn, Hart voor Medemblik

Coalitie minder stellig

Coalitiefracties zijn minder stellig, hoewel ze erkennen dat er problemen moeten worden aangepakt in de gemeente. “Ja, er is werk aan de winkel. Maar termen als ‘machtsspelletjes’, die gaan me te ver. Ik ervaar de samenwerking met het college en zeker met onze eigen wethouder als prettig”, ligt VVD-fractievoorzitter Jack Stam toe.

CDA-fractievoorzitter Ed Meester noemt de kritiek die vanuit de hoek van de gemeenteraad lijkt te komen ‘flauwekul’. De kritiek is volgens Meester vooral afkomstig van ‘eenpitters die zich niet gehoord of gesteund voelen’.

“Als je je niet kunt voorbereiden, dan had je niet voor deze functie moeten kiezen”

Ed Meester, CDA

De kritiek dat met name kleinere fracties te weinig tijd zouden krijgen voor ordentelijke voorbereiding, weerlegt Meester. “Als je je niet kunt voorbereiden, dan had je niet voor deze functie moeten kiezen. Er wordt snel gekeken naar het college, steek eerst maar eens hand in eigen boezem.”

Grensoverschrijdend gedrag

Wel schrikt Meester van de aantijging dat er binnen de gemeente sprake is van ‘gebrek aan rugdekking en ingrijpen bij grensoverschrijdend gedrag’, met gevoel van onveiligheid tot gevolg. “Dat ga ik aan de kaak stellen en vind ik bijna niet te geloven.”

NH Nieuws/WEEFF heeft de gemeente gevraagd wie er binnen de gemeente verantwoordelijk is voor eventuele ‘rugdekking’, daar is niet op gereageerd. Burgemeester Frank Streng wilde überhaupt nog niet inhoudelijk reageren op het onderzoek en hield het bij een schriftelijke reactie:

“Ik ben teleurgesteld dat de inhoud van het rapport naar buiten is gebracht voordat de raad en college hierover met elkaar hebben kunnen spreken. En dat terwijl het rapport in vertrouwen en vertrouwelijkheid is gedeeld, met het appèl eerst naar onszelf te kijken en stil te staan bij de werkelijke betekenis van dit rapport.

Een inhoudelijke reactie kunnen wij pas geven nadat raad en college in december hebben gesproken over wat ons – met dit rapport in de hand – te doen staat om samenwerking en bestuurskracht te verbeteren.

Dan hebben de bevindingen de nodige betekenis gekregen en zijn acties tot verbetering duidelijk. Ik ga nu niet op zaken vooruitlopen, maar eerst de raad en het college hun rol laten nemen. Daarmee begint het verbeteren van de bestuurskracht, wat mij betreft, hier en nu.”

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405