Witte rook vanuit Hoorn: herinrichting sportvelden Risdam-Noord is van start gegaan

9 februari 2022 19:00

De gemeenteraad is er over uit: een gerenoveerd sportpark voor HSV Sport en Rugbyclub West-Friesland moet er komen. Dat is dinsdagavond besloten tijdens de raadsvergadering. Wethouders Kholoud Al Mobayed (sport) en Simon Broersma (recreatie) hebben toegezegd om het participatietraject in goede banen te zullen leiden.

Sportveden Risdam-Noord

Sinds 2014 is er al overleg over de toekomst van de sportvelden in Risdam-Noord, al is de invulling ervan nog onderwerp van discussie.

De gevoerde gesprekken gingen voornamelijk over het voortbestaan van HSV Sport, de verdere ontwikkeling van Rugby Club West-Friesland en het behoud van een sportief aanbod in de buurt, legt woordvoerder Martin Schuijt uit. “HSV Sport heeft moeite om de vijf voetbalvelden voldoende te vullen met leden, terwijl Rugby Club West-Friesland kampt met ruimtegebrek.”

Zowel HSV Sport als Rugby Club West-Friesland hadden eerst de intentie om een nieuwe accommodatie op sportpark De Kromme Elleboog te laten bouwen. Maar door prijsstijgingen in de bouwsector en het oplopende tekort aan bouwmaterialen was dat niet mogelijk. “Het past niet binnen het budget en daarom is er een plan ontstaan om de accommodatie van HSV Sport te renoveren en te ontwikkelen tot een vitaal sportpark”, licht Schuijt toe.

Stapsgewijs

Het huidige projectplan dat de gemeente voor ogen heeft, richt zich op het sportdeel van het park (plangebied A). “Dit deel zal intensiever gebruikt gaan worden door de komst van de rugbyclub”, zegt Schuijt. 

Tegelijkertijd komt er een deel aan sportvelden vrij (plangebied B). Pas na het uitwerken van het sportdeel zal worden gewerkt aan het maken van plannen en het betrekken van de buurt voor het parkdeel, waar recreatie hoog in het vaandel staat.

Betrekken van de buurt

Ook wethouder Kholoud Al Mobayed, die sport als portefeuille heeft, is blij met het startsein: “Het is goed voor de buurt dat sport behouden kan worden voor Risdam-Noord. Met een toekomstperspectief voor HSV Sport en Rugby Club West-Friesland, maar ook kansen voor een breder recreatief gebruik van het park.”

Nu de gemeenteraad akkoord is gegaan met het voorstel over de locaties van de sportvelden, kan ook worden begonnen met het betrekken van de buurt, stelt de wethouder. 

“Omwonenden en gebruikers van het park, zoals wandelaars, sporters, hondenbezitters kunnen dan hun input leveren”, aldus Al Mobayed tijdens de vergadering. “Bij de inrichting van het sportdeel wordt rekening gehouden met de wensen, plannen en ideeën uit de buurt.”

Inspanningen

Secretaris Henk Bouman, van stichting Risdam-Noord Groen, is teleurgesteld dat het besluit is genomen zonder vooraf de gevolgen te kennen, maar kijkt inmiddels al weer vol goede moed uit naar de ronde tafelgesprekken met de gemeente. “We moeten er samen uitkomen. Dat is ook ons streven.”

Bij een realisatie van plangebied A vreest de stichting namelijk dat er bomen gekapt zullen worden en dat wandelgebied verloren gaat, stelt Bouman. “Er is nog niet over de inhoud gesproken en dat stoort ons. Komen er bijvoorbeeld lichtmasten of geluidsinstallaties dichtbij de woningen? We weten nog niks.”

Want, zo vertelt hij: “Dit besluit treft veel gebruikers van dit park, zoals wandelaars, natuurliefhebbers en (ongeorganiseerde) sporters. Voor ons was dit de reden om aan de ‘noodrem’ te trekken.”

Inmiddels heeft een flink aantal omwonenden en gebruikers zich bij de stichting aangemeld, zegt de secretaris. “Ze zijn met allerlei plannen, ideeën en voorstellen voor de herinrichting gekomen, zodat we samen met de gemeente het gesprek hierover kunnen aangaan.”

Motie

Een aantal politieke partijen, zoals PvdA, CDA, De Realistische Partij (DRP) en Hoorn Lokaal, hebben dinsdagavond nog een motie ingediend, waarin stond om pas een besluit te nemen nadat inspraak vanuit de buurt hierover zou hebben plaatsgevonden.

Aanvankelijk leek een meerderheid van de raad deze motie te gaan volgen, maar toen wethouder Kholoud Al Mobayed aangaf dat dit tot vertraging van de bouwplannen zou leiden, werd de motie weer ingetrokken. 

Ook GroenLinks en D66 gaven aan niet te kunnen instemmen met het verzoek, omdat dit enige vertraging zou opleveren. “De sportvereniging wacht al veertien jaar”, zei raadslid Roy Drommel van GroenLinks.

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405