Woonvisie Hoorn: 500 extra woningen per jaar bouwen

11 juni 2020 12:41
Woonvisie Hoorn

De Hoornse wethouder Marjon van der Ven hoopt deze maand tijdens de raadsvergadering de Woonvisie 2020-2025 definitief vast te stellen. Ondanks dat een aantal politieke partijen al hebben aangekondigd een motie in te dienen. “Er komt een motie over hoogbouw. Prima als dat verder aangescherpt wordt. Een visie is meestal een vergezicht. Maar als men dat meer wil concretiseren is dat prima.” Zo laat de wethouder weten tijdens het interview gisteravond op WEEFF Radio.

De woonvisie is opgesteld met een breed draagvlak als uitgangspunt. “Vanaf het begin hebben we de gemeenteraad betrokken. De raad vond het ook heel belangrijk dat de inwoners daarbij betrokken waren. Raadsleden hebben hiertoe straatenquêtes gehouden. Vervolgens zijn rondetafelgesprekken gevoerd met onder meer woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, zorgorganisaties, het woonwagenkamp en jongeren. Ook is er nog een woonmanifestatie geweest.”

Dat veel fracties deze week vragen hadden over de visie is begrijpelijk. “De visie is eind februari/begin maart al naar de raad toegestuurd en toen kwam de coronacrisis. Drie, vier maanden later wordt het eindelijk besproken. Daar zit altijd wel wat ruis tussen.”

500 extra woningen per jaar bouwen

Het doel is vanaf 2021 500 extra woningen per jaar te bouwen. “Er moet meer gebouwd worden omdat er woningkrapte is. Ook moet er voor andere doelgroepen gebouwd worden. De woningbouwcorporaties hebben veel eengezinswoningen in Hoorn. Terwijl de huishoudens de laatste jaren steeds kleiner geworden zijn. We moeten dus meer kleinere woningen bouwen zoals twee- en driekamerappartementen.”

Er wordt ook naar hoogbouw gekeken. Onder meer in het stationsgebied. Om te zorgen voor voldoende financiële speelruimte gaan de woningbouwcorporaties een deel van de eengezinswoningen gaan verkopen.

Bouwen voor jongeren, maar ook voor ouderen

“Anderhalf jaar geleden is de ‘meer stad’ visie vastgesteld. Hieruit kwam naar voren dat Hoorn de komende jaren enorm gaat vergrijzen,” vertelt wethouder Van der Ven. “Dat komt ook doordat veel jongeren na het voortgezet onderwijs de stad verlaten om te studeren. En lang niet iedereen komt terug.

Als je wilt dat je stad alle voorzieningen blijft houden die er nu ook zijn moet je zorgen dat je meer voor hen gaat bouwen. Voor studenten bijvoorbeeld die hier hun zorgstage hebben. Maar ook kleinere woningen voor ouderen zijn van belang om de doorstroming te bevorderen.”

Woonvisie voor arbeidsmigranten

In de woonvisie 2020-2025 is ook aandacht voor de arbeidsmigranten. “In de hele regio heeft een onderzoek plaatsgevonden hoeveel mensen dit zijn. En of ze hier kort, middellang of structureel willen blijven. De uitkomst van dit onderzoek is net bij de gemeente binnengekomen. Dit wordt nu bij alle West-Friese colleges en gemeenteraden aangeboden. Als het vooral mensen blijken te zijn die hier kort willen blijven, zou je kunnen overleggen of ze misschien beter in de buurt van hun werkgever kunnen wonen.”

Behandeling van de woonvisie 2020-2025 op de beoogde raadsvergadering van 30 juni heeft niet plaatsgevonden. Tijdens de raadsvergadering liet bijna de voltallige gemeenteraad weten de visie nog niet klaar hiervoor te vinden. Het zal opnieuw behandeld worden in de commissie.

Uitzending – 10 juni 2020

Wethouder Marjon van der Ven licht de Woonvisie 2020-2025 van de gemeente Hoorn toe.

Woonvisie Hoorn

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405