Wordt hondenuitlaatveld een opvanglocatie? Niet als het aan buurtbewoners Hoogwoud ligt

24 mei 2023 21:15
Bron: NH/Marije de Nijs

Zo’n 22 buurtbewoners uit Hoogwoud, die aan de beoogde opvanglocatie bij sportpark De Weyver wonen, zijn ongerust. Ze vrezen voor overlast en een aantasting van de leefbaarheid in het dorp. Daarom besluiten ze om in de pen te klimmen. “Van het vertrouwen in de gemeente is bij ons weinig over.”

De beoogde locatie waar de gemeente Opmeer een opvanglocatie voor aandachtsgroepen wil inrichten

Dat blijkt uit een protestbrief waarin hun zorgen worden geuit, die is ondertekend door zo’n 22 buurtbewoners. Ze willen dat de beoogde opvanglocatie op een hondenuitlaatveld bij sportpark De Weyver van het lijstje wordt geschrapt en de voorbereidingen ‘meteen worden gestaakt’. 

Het college van Opmeer wil daar mogelijk op korte termijn een extra opvanglocatie inrichten, bestemd voor zogeheten ‘aandachtsgroepen’ als spoedzoekers, arbeidsmigranten en statushouders. En die beperkt zich volgens wethouder Herman ter Veen niet alleen tot deze doelgroepen. “We hebben op korte termijn ook woningen nodig voor jongeren en starters”, zegt hij. Er wordt gesproken over flexwoningen, die 10 jaar zouden blijven staan.

Tekst gaat verder.

Meerdere locaties worden onderzocht

De gemeente heeft meerdere locaties in het vizier, zoals de ijsbaan, camperplaatsen bij De Wijzend en ’t Bon bij de brandweerkazerne. Toch komt de locatie bij het sportpark als meest kansrijke uit de bus.

Dit omdat de ‘zeer snelle aanleg’ van de opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen als positief wordt ervaren. Ook biedt het terrein genoeg ruimte voor verdere uitbreiding. 

Locatie eerder afgekeurd

Maar bij de buurtbewoners overheerst het gevoel dat het plan zonder overleg er doorheen wordt gedrukt. “We zullen dit plan met alle beschikbare middelen bestrijden”, schrijven ze. Volgens hen is de beoogde locatie niet geschikt.

Ze sommen nog eens op waarom. Zo is het hondenuitlaatveld, dat ieder jaar wordt gebruikt door Landbouwshow Opmeer of als extra parkeerruimte, in het verleden ook al eens door de gemeente afgekeurd. “De locatie wordt door het college bestempeld als zijnde geen optie, vanwege het ontbreken van de benodigde infrastructuur en kosten die daarmee gepaard gaan bij een eventuele realisatie.”

Ook pleiten ze ervoor om de aandachtsgroepen te verspreiden over de dorpskernen. “Een concentratie van kwetsbare doelgroepen op één locatie is niet bevorderlijk voor de integratie en maatschappelijke ontwikkeling.”

Wisselende reacties

Ook hondenliefhebbers, die NH tegenkomt op het hondenuitlaatveld, spreken hun zorgen uit. Ze betreuren de mogelijke komst van een opvanglocatie, als daarmee het groene veld zou verdwijnen. “Er blijft zo weinig over”, zegt een meneer. Een ander: “Ik vind het een mooi afgehekt uitlaatveld. Ze komen van heinde en verre om hier hun hond uit te kunnen laten. Ik vind het erg jammer.”

Een man die met zijn hond over straat loopt, begrijpt dat er opvang nodig is. Hij vindt de kleinschalige opvang voor Oekraïners, tegenover het hondenuitlaatveld, een “mooie oplossing”. Toch weet hij niet wat er nu op het hondenuitlaatveld komt. “Ik ben daar wel heel erg benieuwd naar.”

De opvanglocatie voor Oekraïners in Hoogwoud

Want de locatie die de gemeente Opmeer momenteel op het oog heeft, is geen onbekende. Daar pal tegenover, naast de zwemschool van Jos Koelemeijer, worden momenteel zo’n 20 vluchtelingen uit Oekraïne in tijdelijke woonunits opgevangen. 

Vertrouwen weinig over

Maar ook daar heeft de gemeente steken laten vallen, vinden de buurtbewoners. Het houdt een nare nasmaak over. “We zijn enorm teleurgesteld in het optreden van de gemeente als het gaat om de communicatie met omwonenden. Van het vertrouwen in de gemeente is bij ons weinig over”, schrijven ze. “De welwillendheid die wij vorig jaar hebben getoond wordt naar onze mening gebruikt om een plan te realiseren waar we het niet mee eens zijn.”

Reactie gemeente Opmeer:

“Van een genomen besluit is geen enkele sprake. Noch van een plan of welke bedoeling dan ook. Tijdens een beeldvormende bijeenkomst op 23 februari is enkel aangekondigd dat de gemeente gaat onderzoeken of de locatie bij De Weyver mogelijkheden biedt voor huisvesting. 

Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor huisvesting van een brede groep woningzoekenden die behoren tot de aandachtsgroepen, waaronder jongeren die willen starten op de woningmarkt. Wij zullen hierover actief informeren.”

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 0228322844