Zoektocht naar grond Herenboerderij West-Friesland blijft lastig, maar er gloort hoop

11 november 2023 08:06
Herenboerderij
Bron: Anne van de Graaf

Er is alweer vier jaar verstrekken, sinds de ambitie is uitgesproken om een Herenboerderij in West-Friesland te beginnen. Hoewel het vinden van twee ervaren boeren geen probleem lijkt te zijn, blijft de zoektocht naar een stuk grond van 20 hectare wél een obstakel. Maar er gloort hoop: “We zijn momenteel met drie locaties bezig.”

De kartrekkers op bezoek bij de Herenboerderij in Bergen

Wie heeft er nog 20 hectare grond ‘over’ in West-Friesland? Genoeg ruimte voor een boomgaard, akkers en wat dieren. Met die vraag verkent een club ‘kartrekkers’ de regio. “De zoektocht naar een stuk grond is nog altijd in volle gang”, zegt kartrekker van het eerste uur Anne van de Graaf uit Oosterleek.

Het is een zoektocht die al vier jaar duurt. Een koffietje hier, een bezoekje daar. Het lijkt vooralsnog weinig op te leveren. Ze hopen op boeren of bollenkwekers met veel land die met pensioen gaan en géén opvolger kunnen vinden. Of kerkgenootschappen met landerijen die niet de hoofdprijs vragen. 

Gesprekken zijn gaande

Maar, zo zegt ze, er gloort hoop. “We zijn momenteel met drie locaties bezig. Eén is nog wat prematuur, de andere twee locaties lopen al wat langer. Die liggen in Drechterland. De locatie die er net is bijgekomen, is meer aan de noordwestkant van Hoorn.”

De Herenboerderij komt er, zo zijn ze ervan overtuigd. Waar moet het komen? Dat is dus nog maar de vraag. “Binnen een straal van vijftien kilometer, vanaf de Roode Steen in Hoorn”, hoopt ze. Zorgen om een leegloop is er niet. “Gelukkig kunnen vrijwel alle leden het geduld opbrengen.”

Geld geen issue

Hoewel het streven 20 hectare grond is, zou de Herenboerderij ook al met meer dan de helft van dat oppervlakte kunnen starten, benadrukt zij. “We kunnen het benodigde kapitaal regelen als het om goede grond gaat, bij voorkeur met opstallen van 500 à 600 vierkante meter erop. We willen het liefst kopen, en we weten dat het om dure grond gaat. En daarbij kunnen we snel een beslissing nemen.”

Het geld is geen issue, ook al is de grond in West-Friesland niet goedkoop. Voor een Herenboerderij in de regio bleek al snel voldoende animo en daarmee financiële draagkracht. “Ook heeft Herenboeren Nederland (de overkoepelende organisatie, red.) een aantal krachtige en solide financierders weten te binden.”

Wat is het concept van een Herenboerderij?

Het concept van een Herenboerderij is niet nieuw. Inmiddels zijn er 18 Herenboerderijen in Nederland actief, van Assen tot Weert en van Rotterdam tot Enschede. Ook in West-Friesland moet er uiteindelijk eentje komen.

Leden leggen een bedrag in waarmee zo’n coöperatieve boerderij opgezet kan worden. Daarmee zijn ze ook meteen ‘mede-eigenaar’. Elke week nemen ze per huishouden een voedselpakket af tegen abonnementskosten. Ook bepalen zij samen wat er aan voedsel wordt geproduceerd op het land.  

De twee boeren, die dan in loondienst zijn, verbouwen vervolgens voor de leden groente, fruit, aardappelen en verzorgen de dieren die vlees en eieren ‘opbrengen’. Het produceren gebeurt natuurgedreven en met het oog voor biodiversiteit.

Inmiddels hebben 171 huishoudens zich aangemeld, maar er zijn nog plekken vrij. “We kunnen ongeveer 500 monden voeden, dus er is nog ruimte voor ongeveer 40 huishoudens”, zegt Van de Graaf.

Een Herenboerderij biedt uitgelezen kansen, weet ze. In de praktijk blijkt dat de leden van zo’n coöperatieve boerderij meer doen dan alleen hun voedselpakket ophalen. Ze zijn echt bij het boerenbedrijf betrokken. “Ze doen vrijwilligerswerk op het land, geven rondleidingen en volgen er workshops of lezingen. Dit kan uitgroeien tot iets veel groters”, denkt ze. “Een soort community.”

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 0228322844