Zorgen om lozing afvalwater in havengebied Oostereiland: klachten stapelen zich op

1 september 2022 07:00

Omwonenden aan het Oostereiland zijn het zat. Ze maken zich zorgen over de kwaliteit van het water, nu riviercruiseschepen ‘grijs’ afvalwater lozen in het havengebied. GroenLinks springt in de bres en roept het college van Hoorn ter verantwoording. “De stank is niet prettig.”

Een spoor van wit schuim

Het is een probleem dat al jaren speelt. Het lozen van ongezuiverd toiletwater vanuit riviercruiseschepen in het oppervlaktewater mag niet, zo valt er te lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Toch ziet omwonende Jeroen van Appeldoorn met lede ogen toe hoe het ‘grijze’ afvalwater wordt geloosd in het havengebied. Het water bevat huishoudelijk afvalwater, zoals water van een wasmachine, keuken of douche. Het gaat om grote hoeveelheden.

De klachten en meldingen stapelen zich op. “Er zijn dit jaar alleen al 100 meldingen gedaan, denk ik. Niet alle schepen gaan laks om met de regelgeving. De havendienst probeert het ook op te lossen, maar kunnen niet overal tegelijk zijn”, zegt hij. Ook het naleven van de regels is moeilijk te handhaven. “Boa’s hebben geen bevoegdheden op het water. Dat zou wel helpen.”

Hij heeft zo zijn twijfels of het geloosde water wel zuiver genoeg is vanwege de geur. “Het is gewoon niet netjes wat er gebeurd. Ze zijn hier te gast, ze lappen de regels gewoon aan hun laars.”

Oplossingen

Een ’three strikes and you are out’  zou volgens Van Appeldoorn een oplossing kunnen zijn. “Rederijen moeten elk jaar een reservering doorgeven. Mochten ze na meerdere overtredingen nog steeds afvalwater lozen, dan kan ‘ie bijvoorbeeld ingetrokken worden”, zegt hij. Ook het aanleggen van vuilwaterafgiftepunten zou het probleem kunnen oplossen. 

De gemeente Hoorn buigt zich eerst over de vragen van GroenLinks, voordat ze met een reactie komen. 

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405